Cennik

Zajęcia należy odwołać do 24 godzin przed zaplanowaną wizytą.
Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają pełnej opłacie.
Regulamin

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA   
Konsultacja psychologiczna60 min
90 min
180 zł
200 zł
Terapia psychologiczna 30 min
45 min
60 min
100 zł
140 zł
180 zł
Terapia psychologiczna z elementami terapii Integracji Sensorycznej 60 min 190 zł
Konsultacja pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)60-90 min200 zł
Konsultacja rodzinna z psychologiem90 min220 zł
Psychoedukacja dla rodziców 60 min 200 zł
Konsultacja kwalifikacyjna na zajęcia Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości 60 min150 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia indywidualne (dla dzieci od 4 r.ż.)55 min160 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) (dla dzieci od 4 r.ż.) cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Pisemna opinia 120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TESTY I DIAGNOZY WIELOSPECJALISTYCZNE  
Wstępna diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z użyciem narzędzia ASRS2 x 60 min 400 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) z użyciem narzędzia ADOS-22 x 60-90 min950 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wersja podstawowa4-5 x 60-90 min1 800 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wersja rozszerzona 6-7 x 60-90 min 2 250 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)2-3 x 60 min550 zł
Badanie/diagnoza pod kątem ADHD narzędziem Conners 33 x 60 min 850 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R – dzieci w wieku 4-12 lat3-4 x 60 min850 zł
Badanie inteligencji IQ (Raven) – dzieci w wieku 4-10 lat2 x 60 min350 zł
Test TZ (test zainteresowań)50 min80 zł
Badanie gotowości szkolnej (z opinią)2 x 60 min400 zł
Badanie ryzyka dysleksji do 10 r. ż.3 x 60 min550 zł
M-CHAT-R/F – dzieci do 3 r.ż. 60 min140 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
INTEGRACJA SENSORYCZNA  
Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej45-60 min170 zł
Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka powyżej 4 r.ż. 3-4 spotkania170 zł/h
Wstępna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.)2-3 spotkania170 zł/h
Re-diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej2-3 spotkania170 zł/h
Terapia Integracji Sensorycznej30 min
45 min
60 min
110 zł
130 zł
150 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami terapii ręki30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami fizjoterapii30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami integracji Bilateralnej30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami metody Tomatis45 min160 zł
Zajęcia sensoryczne – sensosmyki (dzieci w wieku do 3 r.ż.)45 min 60 zł
Instruktaż pielęgnacyjny – z elementami Masażu Shantala (dla dzieci już od 28 dnia życia)45 min140 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
LOGOPEDIA  
Konsultacja logopedyczna60 min180 zł
Diagnoza logopedyczna2 x 45-60 min250 zł
Terapia logopedyczna30 min
45 min
60 min
90 zł
130 zł
150 zł
Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej (napięcie mięśniowe, wspomaganie pracy narządów artykulacyjnych)30 min100 zł
Terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC60 min 180 zł
Logopedia z kinesiotapingiem60 min140 zł
Logorytmika – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4-6 lat60 min130 zł
Logorytmika – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 4-6 lat cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Zajęcia ortofoniczne – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 7-10 lat cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
NEUROLOGOPEDIA  
Konsultacja neurologopedyczna (Autyzm, Afazja rozwojowa, Opóźniony rozwój mowy, jąkanie)60 min190 zł
Diagnoza neurologopedyczna2 x 45-60 min260 zł
Terapia neurologopedyczna30 min
45 min
60 min
100 zł
140 zł
160 zł
Terapia neurologopedyczna z elektrostymulacją30 min
45 min
60 min
140 zł
180 zł
200 zł
Elektrostymulacja30 min100 zł
Elektrody 1 szt.5 zł
Terapia miofunkcjonalna30 min
45 min
60 min
110 zł
150 zł
170
Integracja Odruchów Twarzy dr Swietłany Masgutowej30 min 100 zł
Indywidualny trening oddechowy metodą Butejki od 5 r.ż. 60 min180 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TRENING SŁUCHOWY TOMATIS®  
Pełna diagnoza Tomatis z raportem60-90 min360 zł
I cykl (60-80 min słuchania dziennie przez 10 do 14 dni)1600 zł
Wizyta diagnostyczna/kontrolna po I, II lub III cyklu30 min80 zł
II cykl (60-80 min przez 10-14 dni) Po 4-6 tygodniach od I cyklu1 600 zł
III cykl (60-80 min przez 10-14 dni) Po 3-6 miesiącach od II cyklu1 600 zł
Cykl Tomatisa ze wzmocnioną stymulacją kostną (Tomatis bone conduction)1 800 zł
Wynajem słuchawek infinite do domu na 1 dzień15 zł
Opis z badania TLT100 zł
Wynajem sprzętu do terapii do domu za 1 dzień 50 zł
Zwrotna kaucja za wynajem sprzętu do domu 2 000 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW  
Diagnoza bez audiometru (rodzic przychodzi z badaniem audiologicznym – badaniem słuchu)60 min200zł
Rediagnoza przy terapii Neuroflow 60 min290 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni270zł
II etap terapii trwający 8 tygodni260 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250zł
Wizyta kontrolna między etapami60 min250 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
METODA WARNKEGO  
Diagnoza przetwarzania słuchowego z elementami metody Warnkego60-90 min300 zł
Terapia przetwarzania słuchowego z elementami metody Warnkego (od 6 r.ż.) 45 min140 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
JOHANSEN – INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU (IAS)  
Diagnoza pełna (pierwsza) z audiometrem (obejmuje badanie słuchu) (od 4 r.ż.)90 min350 zł
Diagnoza uproszczona bez audiometru60-90 min260 zł
Wizyta kontrolna pełna z audiometrem60 min250 zł
Wizyta kontrolna uproszczona bez audiometru50 min200 zł
Audiometria tonalna30 min110 zł
Raport z badania50 zł
Płyta standardowa200 zł
Płyta indywidualna250 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
FIZJOTERAPIA I GIMNASTYKA KOREKCYJNA  
Konsultacja fizjoterapeutyczna (pierwsza wizyta)60 min150 zł
Fizjoterapia metodą PNF (dzieci, młodzież i dorośli) 45 min140 zł
Instruktaż pielęgnacyjny45 min140 zł
Konsultacja z gimnastykiem korekcyjnym45-60 min150 zł
Gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidualne45 min140 zł
Gimnastyka korekcyjna – zajęcia grupowe60 min80 zł
Kinesiotaping30 min60 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA RĘKI  
Terapia ręki – konsultacja60 min150 zł
Terapia ręki – diagnoza  45 min150 zł
Terapia ręki30 min
45 min
60 min
90 zł
110 zł
130 zł
Pisemna opinia 120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA PEDAGOGICZNA   
Konsultacja pedagogiczna50-60 min140 zł
Diagnoza pedagogiczna z opisem2 x 60 min250 zł
Terapia pedagogiczna50-60 min140 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) (dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat) 60 min140 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min120 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min120 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł
Czytam i liczę, czyli Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania i Numicon (nauka czytania metodą sylabową + Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu Numicon) (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 60 min140 zł
Pisemna opinia 120
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
PSYCHODIETETYKA  
Konsultacja z psychodietetykiem60 min220 zł
Jadłospis na 7 dni200 zł
Jadłospis na 14 dni320 zł
Terapia karmienia
Wizyta kontrolna45-60 mic200 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł