Cennik

Zajęcia należy odwołać do 24 godzin przed zaplanowaną wizytą.
Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają opłacie.
Regulamin

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA   
Konsultacja psychologiczna90 min200 zł
Terapia psychologiczna 50-60 min180 zł
Terapia psychologiczna z elementami terapii Integracji Sensorycznej 60 min 190 zł
Konsultacja pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)60-90 min200 zł
Konsultacja rodzinna z psychologiem90 min220 zł
Psychoedukacja dla rodziców 60 min 200 zł
Konsultacja kwalifikacyjna na zajęcia Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości 60 min150 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia indywidualne (dla dzieci od 4 r.ż.)55 min160 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) (dla dzieci od 4 r.ż.) cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Pisemna opinia 120 zł
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
INTEGRACJA SENSORYCZNA  
Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej45-60 min160 zł
Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka powyżej 4 r.ż. 3-4 spotkania150 zł/h
Wstępna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.)2-3 spotkania150 zł/h
Re-diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej2-3 spotkania150 zł/h
Terapia Integracji Sensorycznej30 min
45 min
60 min
110 zł
130 zł
150 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami terapii ręki30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami fizjoterapii30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami integracji Bilateralnej30 min
45 min
60 min
120 zł
140 zł
160 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami metody Tomatis45 min160 zł
Zajęcia sensoryczne – sensosmyki (dzieci w wieku do 3 r.ż.)45 min 60 zł
Instruktaż pielęgnacyjny – z elementami Masażu Shantala (dla dzieci już od 28 dnia życia)45 min140 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
LOGOPEDIA  
Konsultacja logopedyczna60 min180 zł
Diagnoza logopedyczna2 x 45-60 min250 zł
Terapia logopedyczna30 min
45 min
60 min
90 zł
130 zł
150 zł
Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej (napięcie mięśniowe, wspomaganie pracy narządów artykulacyjnych)30 min100 zł
Terapia komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC60 min 180 zł
Logopedia z kinesiotapingiem60 min140 zł
Logorytmika – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4-6 lat60 min130 zł
Logorytmika – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 4-6 lat cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Zajęcia ortofoniczne – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 7-10 lat60 min130 zł
Zajęcia ortofoniczne – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 7-10 lat cykl 12 zajęć po 60 minut12×60 min960 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
NEUROLOGOPEDIA  
Konsultacja neurologopedyczna (Autyzm, Afazja rozwojowa, Opóźniony rozwój mowy, jąkanie)60 min190 zł
Diagnoza neurologopedyczna2 x 45-60 min260 zł
Terapia neurologopedyczna30 min
45 min
60 min
100 zł
140 zł
160 zł
Terapia miofunkcjonalna30 min
45 min
60 min
110 zł
150 zł
170
Integracja Odruchów Twarzy dr Swietłany Masgutowej30 min 100 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
ELEKTROSTYMULACJA METODĄ ENMOT  
Konsultacja logopedyczna z ENMOT60 min330 zł
Diagnoza logopedyczna z ENMOT2 x 45-60 min400 zł
Terapia logopedyczna z ENMOT30-40 min170 zł
Elektrostymulacja ENMOT30-40 min 120 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
JOHANSEN – INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU (IAS)  
Diagnoza pełna (pierwsza) z audiometrem (obejmuje badanie słuchu) (dzieci od 4 r.ż.)90 min350 zł
Diagnoza uproszczona bez audiometru60-90 min260 zł
Wizyta kontrolna pełna z audiometrem60 min250 zł
Wizyta kontrolna uproszczona bez audiometru50 min200 zł
Raport z badania50 zł
Płyta standardowa200 zł
Płyta indywidualna250 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TRENING SŁUCHOWY TOMATIS®  
Diagnoza wstępna90 min290 zł
I cykl (40-60 min słuchania dziennie przez 10 do 14 dni)40-60 min1400 zł
Wizyta diagnostyczna tydzień po I cyklu90 min290 zł
II cykl (40-60 min przez 10-14 dni) Po 4-6 tygodniach od I cyklu40-60 min1400 zł
III cykl (40-60 min przez 10-14 dni) Po 3-6 miesiącach od II cyklu40-60 min1400 zł
Raport z badania30 zł
Pełna diagnoza Tomatis: TLT plus wywiad Ted (dzieci od 4,5 r.ż.)120 min360 zł
Test uwagi i lateralizacji słuchowej TLT (dzieci od 4,5 r.ż.)30-40 min150 zł
Wynajem sprzętu do terapii do domu za 1 dzień 40 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TESTY I DIAGNOZY WIELOSPECJALISTYCZNE  
Badanie z użyciem narzędzia ADOS-22-3 x 60-90 min950 zł
Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)2-3 x 60 min550 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wersja podstawowa4-5 x 60-90 min1 800 zł
Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wersja rozszerzona 6-7 x 60-90 min 2 250 zł
Badanie/diagnoza pod kątem ADHD narzędziem Conners 33 x 60 min 850 zł
Test komputerowy MOXO30-45 min250 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R – dzieci w wieku 4-12 lat3-4 x 60 min850 zł
Badanie inteligencji IQ (Raven) – dzieci w wieku 4-10 lat2 x 60 min350 zł
Test TZ (test zainteresowań)50 min80 zł
Badanie gotowości szkolnej (z opinią)2 x 60 min400 zł
Badanie ryzyka dysleksji do 10 r. ż.3 x 60 min550 zł
M-CHAT-R/F – dzieci do 3 r.ż. 60 min140 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA PEDAGOGICZNA   
Konsultacja pedagogiczna50-60 min140 zł
Diagnoza pedagogiczna z opisem2 x 60 min250 zł
Terapia pedagogiczna50-60 min140 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) (dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat) 60 min140 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min120 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min120 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł
Czytam i liczę, czyli Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania i Numicon (nauka czytania metodą sylabową + Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu Numicon) (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 60 min140 zł
Pisemna opinia 120
Wizyta domowa60 min280 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
FIZJOTERAPIA  
Konsultacja fizjoterapeutyczna (pierwsza wizyta)60 min150 zł
Fizjoterapia metodą PNF (dzieci, młodzież i dorośli) 45 min140 zł
Instruktaż pielęgnacyjny45 min140 zł
Kinesiotaping30 min60 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 70 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
TERAPIA RĘKI  
Terapia ręki – konsultacja60 min150 zł
Terapia ręki – diagnoza  45 min150 zł
Terapia ręki30 min
45 min
60 min
90 zł
110 zł
130 zł
Pisemna opinia 120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 80 zł