Cennik

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
LOGOPEDIA    
Konsultacja logopedyczna60 min180 zł  
Diagnoza logopedyczna2 x 45-60 min250 zł  
Terapia logopedyczna30 min
45 min
60 min
90 zł
110 zł
130 zł
405 zł
495 zł
585 zł
810 zł
990 zł
1170 zł
Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej (napięcie mięśniowe, wspomaganie pracy narządów artykulacyjnych)30 min100 zł 450 zł900 zł
Logopedia z kinesiotapingiem60 min110 zł495 zł990 zł
Logorytmika – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 4-6 lat60 min110 zł495 zł990 zł
Logorytmika – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 4-6 lat60 min60 zł270 zł540 zł
Zajęcia ortofoniczne – zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 7-10 lat60 min110 zł495 zł990 zł
Zajęcia ortofoniczne – zajęcia grupowe (4-6 osób) dla dzieci w wieku 7-10 lat60 min60 zł270 zł540 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa60 min240 zł1080 zł2 160 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
INTEGRACJA SENSORYCZNA    
Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej45-60 min150 zł   
Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka powyżej 4 r.ż. 3 x 45-60 min410 zł   
Wstępna diagnoza procesów Integracji Sensorycznej dziecka poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.)2 x 45-60 min290 zł
Re-diagnoza rozwoju procesów Integracji Sensorycznej2 x 45-60 min290 zł
Terapia Integracji Sensorycznej30 min
45 min
60 min
90 zł
110 zł
130 zł
405 zł
495 zł
585 zł
810 zł
990 zł
1170 zł
Terapia Integracji Sensorycznej z elementami terapii ręki30 min
45 min
60 min
110 zł
130 zł
150 zł
495 zł
585 zł
675 zł
990 zł
1170 zł
1350 zł
Instruktaż pielęgnacyjny – z elementami Masażu Shantala (dla dzieci już od 28 dnia życia)45 min130 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
TERAPIA PSYCHOLOGICZNA DZIECI    
Konsultacja psychologiczna50-60 min150 zł  
Diagnoza psychologiczna60 min150 zł  
Terapia psychologiczna 60 min140 zł630 zł1 260 zł
Konsultacja rodzinna z psychologiem90 min190 zł
Konsultacja kwalifikacyjna na zajęcia Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości (obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem oraz badanie dziecka przez psychologa lub pedagoga w celu rozpoznania potrzeb terapeutycznych)60 min130 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia indywidualne (dla dzieci od 4 r.ż.)60 min130 zł540 zł1 080 zł
Trening Umiejętności Społecznych lub Trening Kontroli Złości – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci, różne grupy wiekowe) (dla dzieci od 4 r.ż.) 60 min60 zł/osobę270 zł540 zł
Pisemna opinia 120 zł  
Wizyta domowa60 min260 zł1 170 zł2 340 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
TESTY    
Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R (z opinią)5 x 60 min420 zł  
Diagnoza intelektualna dziecka Ravena wraz z opinią – dzieci w wieku 4-10 lat2 x 60 min350 zł  
Test TZ (test zainteresowań)50 min80 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł

TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN – IAS    
Diagnoza pełna (pierwsza) z audiometrem (obejmuje badanie słuchu)90 min290 zł  
Diagnoza uproszczona bez audiometru60-90 min200 zł  
Wizyta kontrolna pełna z audiometrem60 min200 zł
Wizyta kontrolna uproszczona bez audiometru50 min150 zł
Płyta standardowa180 zł
Płyta indywidualna200 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI    
Konsultacja pedagogiczna50-60 min120 zł  
Diagnoza pedagogiczna z opisem2 x 60 min250 zł  
Terapia pedagogiczna50-60 min120 zł540 zł 1080 zł
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (reedukacja) (dzieci i młodzież w wieku 4-16 lat) 60 min120 zł540 zł1080 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min100 zł450 zł 900 zł
Wczesna nauka czytania metodą sylabową (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł 270 zł 540 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 45 min100 zł450 zł900 zł
Edukacja matematyczna metodą Numicon (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia grupowe (grupy po 4-6 dzieci) 55 min 60 zł 270 zł 5400 zł
Czytam i liczę, czyli Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania i Numicon (nauka czytania metodą sylabową + Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu Numicon) (dzieci w wieku 4-7 lat) – zajęcia indywidualne 60 min120 zł540 zł1080 zł
Pisemna opinia 120
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł

USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
FIZJOTERAPIA I ZAJĘCIA SPORTOWE    
Konsultacja fizjoterapeutyczna (pierwsza wizyta)60 min130 zł  
Fizjoterapia z elementami metody NDT-Bobath (0-12 m.ż.)45 min140 zł630 zł1 260 zł
Fizjoterapia dzieci i młodzieży45 min130 zł540 zł1080 zł
Instruktaż pielęgnacyjny45 min130 zł
Kinesiotaping15 min30 zł135 zł270 zł
Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 r.ż.50-60 min80 zł
Pisemna opinia120 zł
Wizyta domowa45 min200 zł900 zł1 800 zł
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł
USŁUGA/ ZAJĘCIA
CZAS
CENA
Pakiet
4 wizyty
+1 50%
9 wizyt
+1 gratis
TERAPIA RĘKI    
Terapia ręki – konsultacja60 min140 zł   
Terapia ręki – diagnoza  45 min140 zł   
Terapia ręki30 min
45 min
60 min
90 zł
110 zł
130 zł
405 zł
495 zł
585 zł
810 zł
990 zł
1170 zł
Wizyta domowa45 min200 zł900 zł1 800 zł
Pisemna opinia 120
Wizyta w języku angielskim płatna dodatkowo 50 zł