Diagnoza ADHD u dzieci z wykorzystaniem CONNERS 3

Wszyscy rodzice chcieliby, aby rozwój fizyczny i psychiczny ich dzieci przebiegał jak najbardziej prawidłowo, aby wyrosły na szczęśliwych dorosłych.

Co jednak w sytuacji, gdy pewne trudności naszego dziecka nie pozwalają mu w pełni wykorzystać swojego potencjału?

! Uważa się obecnie, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zbiorem cech dziecka.

By rozpoznać ADHD, konieczne jest stwierdzenie objawów:

  • zaburzenia koncentracji uwagi,
  • nadruchliwość,
  • nadmierna impulsywność.

Formalna diagnoza ADHD

Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej związane jest z przejściem przyjętej formalnie procedury:

  1. Wywiad z rodzicem, w tym wywiad dotyczący danego problemu oraz wywiad rozwojowy na temat dziecka.
  2. Obserwacja oraz rozmowa z dzieckiem,
  3. Zebranie informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole,
  4. Wypełnienie przez osobę diagnozującą kwestionariuszy na temat obecności objawów ADHD, a przez  rodziców i nauczycieli- skal oraz kwestionariuszy zawierających pytania dotyczące ADHD
  5. Konsultacja lekarska z otrzymanym wynikiem oraz raportem z CONNERS 3

                                                                                                                      Aleksandra Skorupska

                                                                                                          diagnosta ADOS-2 i CONNERS