Diagnoza spektrum autyzmu krok po kroku

W naszym centrum oferujemy diagnozę w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Proces diagnostyczny jest prowadzony przez zespół doświadczonych diagnostów, których misją jest pomoc dziecku i jego rodzinie. Wykorzystujemy różne metody i narzędzia specjalnie dostosowane do konkretnej osoby, która zgłasza się do nas po pomoc.

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest procesem złożonym, składającym się z wielu etapów, przy którym współpracuje zespół specjalistów. Objawy u każdej osoby mają nieco inne nasilenie i profil, oznacza to, że osoby w spektrum autyzmu mogą funkcjonować w bardzo różny sposób. Objawy widoczne są w trzech sferach: komunikacji, interakcji społecznych oraz zachowania.

Krok 1 – Wywiad z rodzicami

Psycholog przeprowadza z rodzicami szczegółowy wywiad na temat przebiegu rozwoju dziecka. Pytania dotyczą między innymi przebiegu ciąży i porodu, rozwoju fizycznego, rozwoju komunikacji, zabawy oraz obszaru społeczno-emocjonalnego dziecka. Prosimy o przyniesienie wszelkiej dokumentacji medycznej dziecka, wcześniejszych diagnoz czy opinii oraz jeśli Państwo posiadają- filmików, na których udokumentowane są niepokojące zachowania dziecka. Wizyta odbywa się bez udziału dziecka.

Krok 2 – Obserwacja dziecka

Wizyta polega na obserwowaniu zachowania dziecka podczas wspólnej zabawy. Diagnosta skupia uwagę między innymi na: poziomie rozwoju mowy, utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, zabawie spontanicznej i ukierunkowanej, reakcji na imię, występowaniu manieryzmów ruchowych, zachowań stereotypowych lub zainteresowań sensorycznych, na sposobie inicjowania kontaktów społecznych, rozwoju poznawczym, fizycznym, umiejętności wykonywania poleceń czy rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Krok 3 – Badanie wybranymi narzędziami

Nasz proces diagnostyczny dostosowany jest do potrzeb Małego Człowieka i ustalany na początku z rodzicami. Dysponujemy takimi narzędziami jak:

  • ADOS-2 – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • ADI-R – Wywiad do Diagnozy Autyzmu
  • ASRS – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu
  • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Krok 4 – Dodatkowe obserwacje u specjalistów

  • Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej
  • Konsultacja Neurologopedyczna

Krok 5 – Przekazanie wyników procesu diagnostycznego

Wizyta polega na omówieniu wyników ze wszystkich obserwacji i przeprowadzonych badań oraz przekazanie zaleceń. Wizyta odbywa się bez udziału dziecka.

Dzieciom, u który potwierdzone zostanie występowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu zapewniamy dalszą kompleksową pomoc. Nasza poradnia oferuje nie tylko wsparcie psychologa dziecięcego i psychoterapeutów dziecięcych, lecz także terapię oraz zajęcia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Anna Koszałka
psycholog, diagnosta ADOS 2
trener umiejętności społecznych