Trening słuchowy z wykorzystaniem elementów Metody Warnkego

Trening słuchowy z wykorzystaniem elementów Metody Warnkego  polega na oddziaływaniu podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu oraz ruchu. Twórca metody założył iż jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji czy zaburzeń mowy o charakterze afatycznym jest zaburzenie przetwarzania słuchowego. Dzieci mogą nie rozpoznawać podobnie brzmiących słów, mogą mieć trudność z utrzymaniem wzorca słuchowego w pamięci, mogą mieć trudność z rozumieniem mowy w szumie, nie różnicować dźwięków pod względem częstotliwościowym. Te wszystkie deficyty powodują trudności z połączeniem wyrazów w zdanie, zrozumienie intencji nadawcy w wyniku zaburzeń słuchu prozodycznego.

Adresatami metody Warnkego są dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, dzieci z ryzykiem dysleksji bądź dzieci z diagnozą dysleksji, dzieci z zaburzeniami mowy o charakterze korowym, dzieci z trudnościami z uwagą słuchową, dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi ADD i ADHD.

Trening jest bardzo przyjazny dla dzieci, prowadzony na urządzeniu mającym przyciągnąć uwagę oraz wyglądającym jak gra. Efekty terapii monitorowane są podczas każdej sesji.

Skuteczność treningu metodą Warnkego jest bardzo wysoka, poparta badaniami naukowymi, przyjmuje się, że terapia trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.

W naszym Centrum przyjęliśmy dwie formy treningu w zależności od możliwości logistycznych rodziców:

  • sesje dwa razy w tygodniu po 30 minut – ćwiczenie 7 podstawowych funkcji
  • sesja raz w tygodniu – ćwiczenie 7 podstawowych funkcji w połączeniu z logopedycznym treningiem słuchowym – 50 minut.

Diagnoza przed rozpoczęciem treningu opiera się na wywiadzie oraz wykonaniu dwóch badań diagnostycznych. UWAGA: metody diagnostyczne wyższych funkcji słuchowych są łączone w celu lepszego rozpoznania trudności dziecka. Diagnoza trwa 60 minut, w cenę wliczony jest opis z badania (do 7 dni od badania).

Trening słuchowy z elementami metody Warnkego prowadzi neurologopeda, w trakcie studiów z audiofonologii, terapeuta metody Tomatisa, pasjonatka CAPD oraz terapii zaburzeń uwagi słuchowej.

Monika Drausowska-Rokicka
logopeda, neurologopeda,
terapeuta treningu słuchowego Tomatis,
terapeuta integracji sensorycznej