Test MOXO – narzędzie wspierające diagnozę ADHD

Masz dziecko, które jest nadpobudliwe, ma trudności z koncentracją uwagi, jest impulsywne lub ma trudności wykonywaniu zadań w określonym czasie? A może widzisz te cechy u siebie?  Zastanawiasz się czy warto zrobić diagnozę w kierunku ADHD? A może oczekują tego nauczyciele dziecka?

Zanim zdecydujesz się na pełną diagnozę ADHD (która jest czasochłonna i zwykle kosztowna) wykonaj test MOXO. W Positive Therapy stosujemy to badanie jako jedno z narzędzi do diagnozy ADHD. Jeśli wykonasz MOXO w naszej placówce a potem zdecydujesz się kontynuować diagnozę w kierunku ADHD, koszt pełnej diagnozy będzie niższy.

Jak wygląda badanie MOXO?

MOXO jest jednym z wielu badań stosowanych przez nas do diagnozy ADHD. Nie zastępuje pełnej diagnozy, ale jest bardzo rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji, które można wykonać „na początek” aby upewnić się przypuszczenia o ADHD są słuszne. 

Test bada możliwości pacjenta w zakresie 4 obszarów: koncentracji uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności. Dzięki temu widzimy dokładnie jakie są przyczyny problemów dziecka/czy dorosłego.

Badanie stosujemy zarówno w przypadku dzieci 6-12 lata jak i młodzieży i dorosłych 13-70 lat. Wyniki każdej osoby są odnoszone do norm w grupie wiekowej pacjenta.

Pacjenci wykonują zadania na komputerze. Dla dzieci jest to często czynnik bardzo atrakcyjny i łatwiej im wykonać zadanie do końca w porównaniu z zadaniami typu papier-ołówek, stolikowymi czy dywanowymi.

Jest to test ciągłego wykonywania, czyli w określonym czasie należy wykonywać tę samą czynność. Dzięki temu widzimy jak sam czas wpływa na reakcje badanego. Np. u wielu osób pogarsza się koncentracja uwagi, a u części zwiększa się impulsywność działania. Takie wnioski mogą być bardzo cenną wskazówką np. dla nauczycieli czy rodziców do planowania modelu edukacji dziecka.

W czasie badania, na ekranie  i w tle pojawiają się różne obrazy i dźwięki (dystraktory), podobne do tych, które przeszkadzają nam na co dzień. Dzięki temu tworzymy środowisko podobne do naturalnego jakie spotykamy w przedszkolach, szkole czy miejscu pracy.  Wyniki badania pokazuję co w takim środowisku jest największą trudnością osoby badanej.  Wnioski są bardzo ciekawe. Najczęściej spodziewamy się, że dystraktory będą wpływać negatywnie na uwagę i czas reakcji badanych. Jednak w rzeczywistości jest bardzo różnie. Są osoby, które lepiej pracują i są bardziej skoncentrowane przy dystraktorach dźwiękowych, są też takie których wyniki znacząco pogarsza się przy dystraktorach wzrokowych. To także cenna wskazówka do organizacji środowiska nauki czy pracy. Warto to wiedzieć. Może się okazać, że dla lepszej koncentracji dziecka warto mu włączyć muzykę. A w przypadku innego dziecka, zachęcając do przyklejania notatek i „przypominajek” na tablicy w zasięgu wzroku znacząco pogorszymy jego możliwość koncentracji.

Korzyści z badania testem MOXO

  1. Po pierwsze, badanie pomaga podjąć decyzję, czy wykonać pełną diagnozę ADHD, szczególnie gdy są wątpliwości czy trudności dziecka czy dorosłego wynikają z ADHD czy też innych zaburzeń (np. spektrum autyzmu), chorób (np. nadczynność tarczycy, pasożyty). Jeśli w teście wyniki wychodzą prawidłowe to najczęściej źródeł trudnych zachowań należy szukać gdzie indziej niż w ADHD.
  2. Po drugie, test MOXO wyniki badania dokładnie pokazują w którym z 4 obszaróww są trudności: koncentracja uwagi, impulsywność, nadaktywność, czas reakcji. To bardzo ważna podpowiedź dla ustalenia skutecznej terapii. Na przykład wiele osób z diagnozą ADHD jest leczonych farmakologicznie. Często zdąża się, że rodzice dzieci, które biorą leki, skarżą się na skutki uboczne lub wzrost impulsywności, zachowań agresywnych, otępienia. Po wykonaniu testu MOXO łatwiej jest dobrać skuteczną formę terapii lub odpowiedni lek. Innego wsparcia będzie potrzebowała osoba, która uzyska wyniki świadczące o wysokiej impulsywności i braku problemów z koncentracją uwagi a innej osoba, która ma niskie wyniki w zakresie czasu reakcji, czyli wykonywaniu zadań w przeznaczonym na to czasie.
  3. Po trzecie, badanie trwa bardzo krótko. Sam test trwa ok 15-20 minut, zaś z obserwacją pacjenta ok godziny. Wyniki otrzymywane są niemal natychmiast, zatem bardzo szybko można uzyskać odpowiedź na pojawiające się pytania.
  4. Po czwarte, jeśli wykonasz MOXO w naszej placówce a potem zdecydujesz się kontynuować diagnozę  kierunku ADHD, koszt pełnej diagnozy będzie niższy.

Zapraszamy !

Agnieszka Mikuszewska
Terapeuta Integracji Sensorycznej,
psycholog, terapeuta ręki