TLT czyli Tomatis Listening Test

TLT jest jedynym urządzeniem na świecie, które w tak precyzyjny i skuteczny sposób diagnozuje profil uwagi słuchowej pacjenta. Jest tak skalibrowany aby przebadać dźwięk z każdej możliwej częstotliwości i określić, który obszar częstotliwości należy stymulować, aby pacjent odzyskał równowagę słuchową.

Częstotliwości niskie

Wynik testu TLT w zakresie częstotliwości niskich, które są stymulujące zwłaszcza dla przedsionka mówi nam o postawie ciała pacjenta, o równowadze i schemacie własnego ciała.
Z logopedycznego punktu widzenia zakres ten jest szczególnie istotny gdyż mówi nam o praksji, a że ciało człowieka to jedna spójna „maszyna” możemy to też przenieść na praksję oralną. Stymulować korę mózgową tam gdzie mamy ośrodek kinestezyjny- czucie ułożenia narządów mowy w jamie ustnej. Przy trudnościach z kinestezją artykulacyjną, pacjent będzie miał duże problemy z wykonaniem sekwencji ruchowych języka, ruchów precyzyjnych bez kontroli wzrokowej(a przecież podczas mowy spontanicznej nie zawsze stoimy przed lustrem).
Ten obszar częstotliwości to również ruchy naprzemienne (utrapienie dla dzieci, które obrały nieprawidłową technikę raczkowania), napięcie mięśniowe, poczucie rytmu czy zdolności wzrokowo- przestrzenne (nauka czytania, pisania).

Częstotliwości średnie

Zakres częstotliwości średnich zaczyna być szczególnie istotny dla logopedy, gdyż tutaj zaczyna się mowa, świadomość fonologiczna (umiejętność rozróżniania dźwięków danego języka w potoku mowy, a także świadomość podzielności słowa na dźwięki). Łączy się to z analizą muzyczną i umiejętnością określającą wysokość danego dźwięku. Dzieci z niskimi wynikami w TLT w zakresie tych częstotliwości mogą mieć nieprawidłową prozodię wypowiedzi, zbyt szybkie/wolne tempo mowy, głos monotonny albo nieadekwatną intonację. Mogą mieć trudności w angażowaniu się w relacje społeczne gdyż nie są nastawione na odbiór mowy. Mogą mieć słabą pamięć werbalną, mieć trudności z przetwarzaniem informacji na bieżąco oraz w wykonywaniu poleceń złożonych z sekwencji np. połóż misia na półce, odłóż książki do szafki i spakuj plecak… (na misiu się zapewne kończy o ile półka zostanie zauważona w tym potoku słów).

Częstotliwości wysokie

Te cienkie igiełki, które nieraz odczuwamy jako kłucie w uszach, można nazwać głównym stymulantem naszej uwagi i koncentracji. Wielu z nas już tego bezpiecznego czasu w brzuchu u mamy nie pamięta, ale są to dźwięki, którymi byliśmy stymulowani jako małe bąbelki pływające w wodach płodowych, dlatego właśnie te częstotliwości regulują nasze emocje.
Ponadto przetwarzając prawidłowo wysokie częstotliwości bez awersyjnej reakcji emocjonalnej( jeden z wielu celów metody Tomatisa), jesteśmy kreatywni, myślimy innowacyjnie i popuszczamy wodze fantazji ( prawa półkula mózgu). Efekt Tomatisa u dzieci, które do tej pory podczas terapii logopedycznej nie chciały opowiadać, tworzyć historyjek z terapeutą, wykonywać operacji słuchowo- językowych , słyszą wszyscy, którzy obcują z małym pacjentem. Otwieranie się na relacje społeczne( częstotliwości średnie) po stymulacji wysokimi częstotliwościami, jest efektem tego iż zakres omawianych częstotliwości jest „paliwem” dla zakresu częstotliwości niskich i średnich.

Test uwagi słuchowej bada percepcję dźwięków we wszystkich tych trzech zakresach i na podstawie norm dla TLT, terapeuta może tak skalibrować parametry treningu słuchowego, aby osiągnąć po 2-3 cyklach zamierzone i przede wszystkim dające się zmierzyć efekty. Dlatego TLT służy nam również pomiędzy cyklami aby ewaluować efekty.

Monika Drausowska-Rokicka
logopeda, neurologopeda,
terapeuta treningu słuchowego Tomatis,
terapeuta integracji sensorycznej