Tomatis skuteczną terapią na zaburzenia integracji sensorycznej

Metoda Tomatisa ma za zadanie znacznie przyspieszyć bądź skrócić czas trwania terapii, czy to logopedycznej, integracji sensorycznej, psychologicznej.

            Działa regulująco na emocje, potrafi wyciszyć, zrelaksować pacjenta, ale też pobudzić, dać mu przysłowiową filiżankę espresso, dlatego z dużym powodzeniem korzystają z niej także dorośli ludzie.

Jednym z lepszych obszarów zastosowań metody jest stymulacja przedsionka. Przedsionek znajduje się w uchu wewnętrznym, więc stymulując się zindywidualizowanym programem słuchowym oddziałujemy mniej lub bardziej na przedsionek (w zależności od celów terapii).

Czym zatem jest przedsionek?

Przedsionek jest częścią układu słuchowego, znajduje się w uchu wewnętrznym. W skład przedsionka wchodzi woreczek i łagiewka.  Ich zadaniem jest informowanie mózgu o przyśpieszeniu liniowym w płaszczyźnie poziomej i pionowej- jednym słowem wykrywają ruch i wysyłają do mózgu odpowiednią informację, aby ten z kolei dał informację do mięśni, że mają się spiąć, rozluźnić, utrzymać pionową pozycję ciała. Mówiąc ogólnie, przedsionek ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pionowej pozycji ciała, odpowiada za wszystkie ruchy ciała i napięcie mięśniowe, które pozwala nieustannie przeciwdziałać sile ciążenia.
            To co istotne i ciekawe jest fakt, że przedsionek nie ma pierwszorzędowego obszaru projekcyjnego w korze mózgowej. Ma obszary projekcyjne w większości płatów kory mózgowej: ciemieniowym, potylicznym, czołowym, skroniowym. Innymi słowy docierając do przedsionka, który znajduje się w uchu, docieramy do kory mózgowej i stymulujemy inne obszary odpowiedzialne za regulację emocji, rozumienie mowy w hałasie, pamięć roboczą, mowę czynną, słuch fonemowy.
Inną funkcją przedsionka jest odpowiedzialność za ruchy gałek ocznych i śledzenie wzrokiem tego co dzieje się w naszym otoczeniu. Wiemy bardzo dobrze, że koordynacja wzrokowo- ruchowe jest niezbędnym elementem do nauki czytania i pisania. Gdy wykonujemy ruch głową, przedsionek sprawia, że mamy stabilny obraz naszego otoczenia wzrokowego, gdy czytamy, przedsionek mierzy ruchy sakkadowe – czyli ruchy oczu podczas czytania. Odgrywa ważną rolę w orientacji przestrzennej czyli zdolności do znajdowania właściwej drogi.

Przedsionek posiada również wiele połączeń nerwowych z móżdżkiem, który ma podstawowe znaczenie dla tego, co jest związane z koordynacja ruchową oraz automatyzacją ruchów w procesie uczenia się.


W jaki sposób terapeuta sprawdza, które funkcje stymulować?

Należy zebrać dokładny wywiad z pacjentem lub rodzicami małego pacjenta oraz wykonać Test Uwagi Słuchowej TLT, który na wykresie w bardzo przejrzysty sposób pozwala dobrać odpowiednią formę stymulacji określonych funkcji uwagi słuchowej.

Zapraszamy na zajęcia integracji sensorycznej wzmocnionej przez stymulację dźwiękiem określonych partii kory mózgowej. Do stymulacji dźwiękiem dobieramy odpowiednią partię ćwiczeń, aby nie wywołać efektu „przestymulowania”, np. jeśli  puszczamy program nastawiony na stymulację przede wszystkim przedsionka (dźwięki z zakresu niskich częstotliwości) ćwiczymy na przykład motorykę małą, jeśli stymulujemy przedsionek na zajęciach SI, równolegle puszczamy program nastawiony na stymulację uwagi selektywnej. Czyli na jednych zajęciach usprawniamy równolegle kilka funkcji.

Metodę Tomatisa prowadzi certyfikowana terapeutka metody, upoważniona przez Tomatis Development S.A, neurologopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej – Monika Drausowska-Rokicka.

Monika Drausowska-Rokicka
logopeda, neurologopeda,
terapeuta treningu słuchowego Tomatis,
terapeuta integracji sensorycznej