Skala Inteligencji Stanford-Binet 5

Diagnoza inteligencji jest przydatna w praktyce psychologicznej i psychiatrycznej. Pozwala ona wnioskować o przyczynach trudności z jakimi zmaga się dziecko lub osoba dorosła. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie specjalistyczny test opracowany z myślą o rzetelnej diagnozie osób, których rozwój przebiega nietypowo. Z tego powodu test jest dedykowany w szczególności do diagnozy osób z tzw. grup specjalnych:

– ADHD

– ADD

– zaburzenia ze spektrum autyzmu

– dysleksja, dyskalkulia

– niepełnosprawności intelektualne

– zaburzenia organiczne

– wybitne uzdolnienia

– choroby neurologiczne

Test może być również z powodzeniem stosowany w diagnozie inteligencji osób w populacji ogólnej.

Skala oparta jest na teorii Cattella-Horna-Carrolla (CHC) i pozwala na ocenę następujących czynników: rozumowanie płynne (potencjał intelektualny pacjenta), wiedza (wpływ stymulacji środowiskowo-kulturowej, doświadczeń i edukacji), rozumowanie ilościowe (ważny czynnik w diagnozie trudności w uczeniu się, w tym dyskalkulii), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz pamięć robocza (kluczowy wskaźnik trudności specyficznych i ryzyka niepowodzeń edukacyjnych).

Dla kogo?

Normy dla testu Stanford-Binet 5 obejmują populację od 2 do 69 roku życia.

Ile trwa badanie?

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta. Pełna skala trwa zazwyczaj od 20 (u maluchów) do 90 minut (w starszych grupach wiekowych), Skala skrócona trwa od 15 do 20 minut. 

Dlaczego Binet?

– posiada najszerszy zakres wiekowy

– jedyny precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej

– możliwość badania niemal wszystkich grup specjalnych

– znany i stosowany na świecie od ponad 100 lat

– rekomendowany w orzecznictwie

– posiada najwyższą rzetelność pomiaru

Anna Koszałka
psycholog, diagnosta ADOS 2
trener umiejętności społecznych