Integracja bilateralna – program ćwiczeń ruchowym wspierających naukę i zachowanie

Metoda integracji bilateralnej została opracowana, by nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu. Jest to też świetny sposób dla osób, które po prostu nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.

Jednym z aspektów naszego rozwoju jest zrozumienie, utrwalenie i poczucie pewności właściwej mapy swojego ciała. Nakreśla fizyczna świadomość własnego ciała i otwiera dostęp do wierszy na temat tego kim jesteśmy, gdzie jesteśmy oraz gdzie jesteśmy.

Dzieci właściwie rozwiniętej możemy wchodzić w interakcje z otaczającym nas światem i co najważniejsze czynić postępy w nauce i rozwoju. Pomaga w utworzeniu bezpośredniego polaczenia miedzy kontrola ruchowa a funkcjonowaniem poznawczym.

Metoda Integracji Bilateralnej to program ćwiczeń ruchowych, które pozwalają na harmonijna integrację ciała i umysłu.

U wielu dzieci schemat ciała nie jest oparty na solidnej podstawie dokładnej mapy ciała. Efektem tego często jest takie planowanie ruchów, które przekłada się na niewydajną kontrolę motoryczną.

To właśnie niemożność zapanowania nad własną motoryką stanowi podstawę frustracji u tych dzieci. Nie pojawia się pozytywna informacja zwrotna płynąca z osiągnięcia celu. U wielu dzieci może pojawić nie rozczarowanie procesem uczenia się. Często wycofują się i rezygnują z obawy przed niepowodzeniem. Brak reakcji może doprowadzić do całkowitego rozgoryczenia i odbić nie na nauce i zachowaniu.

W procesie uczenia się nasze ciała wymagają jakiejś formy ruchu, aby zaprezentować w jaki sposób mózg przetworzył daną sytuację. Czytanie wymaga płynnych ruchów gałek ocznych, do pisania potrzebna jest współpraca ręki i oczu, a w przypadku mowy niezbędna jest precyzyjna artykulacja i zgranie w czasie naszego języka, oddechu, ust i mięśni żwaczowych.

Warto dodać też, że wiele dzieci w wieku szkolnym ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji. Jedną z przyczyn mogą być problemy w sferze fizycznej. Kiedy dziecko w szkole porusza się w sposób niezdarny, nie radzi sobie w zajęciach sportowych, jego rówieśnicy natychmiast to zauważają. Opóźnienie w rozwoju fizycznym jest tym trudniejsze do ukrycia przed innymi, że ruch stanowi tak istotną część naszego życia. Może mieć to olbrzymi wpływ na poczucie własnej wartości i pewność siebie. Program Integracji Bilateralnej stwarza dzieciom możliwość poprawienia koordynacji motoryki dużej i wypracowania kontroli motoryki malej, aby mogły one poruszać się sprawnie, wydajnie, w rytmie i w sposób opanowany.

Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4 – 6 tygodni po czym następuje re-diagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju.

Iwona Idczak-Reucka

terapeuta Integracji Sensorycznej, psycholog