FAS (Fetal Alcohol Syndrome)

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS, czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego. Ma on na celu budowanie świadomości i  poszerzanie wiedzy na temat syndromu, który jest cały czas bardzo dużym problemem w społeczeństwie. Nazwa ta dotyczy jednostki chorobowej obejmującej zespół nieprawidłowości występujących u części dzieci urodzonych przez matki, które spożywały alkohol w czasie trwania ciąży.

Płodowy zespół alkoholowy obejmuje objawy takie jak:

  • niska waga, wzrost przed i po porodzie
  • objawy ze strony OUN (zaburzenia neurologiczne, dysfunkcjonalne zachowanie, niepełnosprawność intelektualna)
  • charakterystyczne cechy twarzy (małe oczodoły, wąska warga górna, wydłużona i spłaszczona środkowa część twarzy, krótki nos)

U dzieci z syndromem FAS może wystąpić nieprawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych (serca, nerek, wątroby). U większości pojawia się opóźnienie w rozwoju psychomotorycznym oraz niepełnosprawność intelektualna. Dzieci w okresie szkolnym osiągają słabsze wyniki w nauce, mają problemy z koncentracją, pamięcią, przewidywaniem konsekwencji swojego zachowania oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z rówieśnikami. 

FAS bardzo często kojarzy się jedynie z rodzinami dysfunkcyjnymi w których występuje problem alkoholowy, nic bardziej mylnego. Bywają sytuacje, że kobieta spożywa alkohol nie wiedząc, że jest w ciąży. Dlatego Płodowy Zespół Alkoholowy może pojawić się w każdej rodzinie, bez względu na status społeczny.

FAS jest chorobą nieodwracalną, nawet mała dawka spożytego alkoholu może wywołać objawy choroby u dziecka, stąd bardzo ważne jest zachowanie całkowitej abstynencji w trakcie trwania ciąży.  Wczesne rozpoznanie i zdiagnozowanie problemu będzie pomocne w dobraniu odpowiedniej placówki oraz metod, które będą wspierać rozwój dziecka. Diagnoza pomaga także rodzinom i nauczycielom zrozumieć wszelkie trudności dziecka,  czego efektem jest możliwość pomocy i empatycznego podejścia.

Karolina Kilijanek
psycholog dziecięcy