Dlaczego i jak wspierać rozwój sensoryczny niemowlaków i małych dzieci?

Tak naprawdę każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko rozwijało się prawidłowo, było szczęśliwe, zdolne, radosne. Na rozwój dziecka wpływają poniższe czynniki:

  • Genetyka – czyli to co dostaje się od swojej rodziny w genach;
  • Środowisko – czyli warunki w jakich żyje (czy wszystkie potrzeby dziecka są spełnione, czy jest bezpieczne, otoczone miłością, czy ma możliwość nieustannego rozwoju).

Aktualnie uważa się, że czynniki środowiskowe są ważniejsze od genetycznych. Dlatego też szczególną uwagę poświęca się wspieraniu, a także stymulowaniu rozwoju dziecka już od samego początku.

Zmysły:

Stymulowanie rozwoju małego dziecka to przede wszystkim zabawy, a także aktywności, które rozwijają zmysły, a tych zmysłów mamy siedem:

  1. Dotyk
  2. Priopriocepcja (czucie głębokie)
  3. Układ przedsionkowy (równowaga)
  4. Wzrok
  5. Słuch
  6. Węch
  7. Smak

Aby zapewnić dziecku całościowy rozwój musimy wspierać i zapewnić dziecku stymulacje wyżej podanych systemów zmysłowych.

Stymulacja sensoryczna polega na dostarczeniu dziecku sytuacji, w których jego zmysły będą poddane odpowiedniej stymulacji – poprzez naturalne aktywności codzienne i zabawy sensoryczne. Należy pamiętać o tym,  że ta stymulacja powinna być bardziej naturalna oraz delikatniejsza przy mniejszych dzieciach. Kolejną istotną informacją jest to, iż należy mieć na uwadze, aby nie przestymulować dziecka – jest to sytuacja, w której układ nerwowy nie radzi sobie z zbyt dużą ilością wrażeń zmysłowych. Takimi objawami, które świadczą o przestymulowaniu może być: rozdrażnienie, niepokój, nadmierne pobudzenie, płacz.

Stymulacja sensoryczna pomaga w rozwoju dziecka. Dzięki niej dziecko ma szanse na maksymalny rozwój. Aktywności codzienne, zabawy wpływają na napięcie mięśniowe równowagę, integrację sensoryczną, poczucie sprawstwa i poczucie własnej wartości. Mózg dziecka potrzebuje różnorodnych bodźców, żeby mogły tworzyć się liczne połączenia między neuronami. Im więcej tworzy się tych połączeń, tym dziecko lepiej funkcjonuje.

Anna Karczewska
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Pedagog