Wsparcie terapeutyczne dla dzieci z zespołem Downa

Trudności osób z zespołem Downa, uzależnione są od ich indywidualnych możliwości. Ich rozwój intelektualny jak i fizyczny-owszem-zależy od genetycznego obciążenia, ale również od stymulacji środowiskowej oraz dostępu do terapii od najwcześniejszych lat.

Dzieci z zespołem Downa najczęściej wymagają wsparcia w następujących sferach:

  • sfera sensoryczna

W tym obszarze najczęściej występuje nadwrażliwość w sferze oralnej, która widoczna jest w częstym odruchu wymiotnym, niechęci do mycia twarzy i innych zabiegów pielęgnacyjnych. Nadwrażliwość dotykowa może być widoczna w całym ciele lub w obrębie dłoni. Trudności w odbiorze bodźców sensorycznych mogą skutkować niezgrabnością ruchową oraz niechęcią do aktywności fizycznych.

  • sfera fizyczna

Dzieci z zespołem Downa bardzo często mają obniżone napięcie mięśniowe. Potrzebują wsparcia, aby osiągnąć ważne etapy w rozwoju ruchowym: siedzenie, raczkowanie, chodzenie. W tym, ma im pomóc przede wszystkim rehabilitacja ruchowa. W wielu przypadkach wymagana jest w znacznym stopniu stymulacja w zakresie sprawności rąk, która pozwoli w przyszłości na bycie bardziej samodzielnym.

  • sfera mowy

Potrzebne są tutaj wszelkie oddziaływania logopedyczne, które wpłynąć mają na nadmierne ślinienie, niedomykanie buzi, mniej sprawny język. O rozwoju w dużej mierze decyduje usprawnienie narządów artykulacyjnych.

  • sfera poznawcza

U dzieci z wszelkimi wyzwaniami rozwojowymi, niezwykle ważne jest dostarczanie wszelkich bodźców. Priorytetem jest, aby rozwój przebiegał w sposób harmonijny tzn. aby wszystkie sfery rozwijały się w podobnym tempie. By wspierać harmonijny rozwój dziecka warto zdiagnozować je testem PEPR, który wskaże mocne i najsłabsze sfery rozwoju i pomoże zaplanować indywidualną terapię.

Izabela Kanclerz-Nowacka
terapeuta Integracji Sensorycznej,
Provider Neuroflow, pedagog