Co to jest ADOS-2?

            ADOS-2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) to specjalnie przygotowany protokół obserwacji określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na całym świecie.

Test ten obejmuje szereg prób i aktywności. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i dorosłych. Składa się z pięciu modułów, z których diagnosta wybiera odpowiedni, zależnie od wieku badanego.

Co bada ADOS-2?

            Narzędzie ADOS ocenia różne sfery funkcjonowania takie jak: komunikacja społeczna, zabawa czy zachowania stereotypowe. Jest skonstruowany w taki sposób, aby uwzględnić kryteria diagnostyczne z podręcznika DSM, stosowanego w diagnozie klinicznej różnych stanów medycznych. Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób werbalnych (mówiących)  oraz niewerbalnych (niemówiących). Nie stosuje się tego narzędzia do badania osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

By stosować ADOS-2 w praktyce diagnosta musi przejść specjalne szkolenie.

Przebieg badania

           
            Badanie narzędziem ADOS trwa około godziny i polega na proponowaniu różnych aktywności oraz tematów do rozmowy dostosowanych do wieku osoby badanej.

W Polsce w procesie diagnostycznym uczestniczy zespół specjalistów (pedagog, psycholog, neurologopeda/logopeda, psychiatra). Dodatkowo wykorzystuje się poprzednio przeprowadzony wywiad z rodziną oraz obserwację kliniczną.

Badanie w naszym Centrum jest nagrywane.

Aleksandra Skorupska,
pedagog specjalny, terapeuta ręki,
trener umiejętności społecznych