ENMOT – Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego

ENMOT- Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego to metoda uzupełniająca proces terapeutyczny. Nie zastępuje terapii logopedycznej, ale ją wspomaga. Tę metodę można m.in. wykorzystać u dzieci z wadami wymowy, które oddychają i połykają nieprawidłowo, mają trudności z pozycją spoczynkową języka. Stosuje się ją głównie podczas pracy w gabinecie pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty.


DLA KOGO?

 • osoby z trudnościami połykania,
 • osoby z trudnościami artykulacji,
 • osoby z asymetrią twarzy,
 • osoby z trudnościami dyzartrycznymi,
 • osoby z nadmiernym ślinotokiem,
 • osoby po udarach,
 • podczas kształtowania się rozwoju mowy,
 • osoby z  rzadkimi zespołami genetycznymi (SMA, SLA, DMD, SCA, ZESPÓŁ MOEBIUSA, CHARGE, TREACHERA COLLINSA),
 • MPDz,
 • osoby z nienormatywną dystrybucją napięcia mięśniowego,
 • osoby z rozszczepami.

OSOBY, KTÓRE SĄ  POD STAŁĄ OPIEKĄ LEKARZY SPECJALISTÓW POWINNY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO ELEKTROSTYMULACJI.

Prądy wykorzystywane w ENMOT (TENS) pobudzają nerwy do produkcji małego, powtarzalnego skurczu mięśni. Prowadzenie terapii jest bezpieczne i bezbolesne. Pacjent może odczuwać “dotyk skrzydełek motyla” a następnie lekkie mrowienie. Jest to zamierzony efekt działania elektrostymulatora na odpowiednim poziomie używanej częstotliwości. Terapia nie prowadzi do uszkodzeń nerwów.

Dla uzyskania najlepszej skuteczności zaleca się serię zabiegów minimum 2 razy w tygodniu przez 6 do 8 tygodni, w zależności od poprawy stanu stymulowanej okolicy. Dla przyspieszenia i podtrzymania efektu elektrostymulacji zalecamy stosowanie kinesiotapingu logopedycznego, czyli plastrowania dynamicznego.

ENMOT- Elektro-Neuro-Mobilizacja obszaru twarzowego to metoda wybitnych specjalistów neurologopedii: Magdaleny Mazur oraz Sebastiana Grzechnika.

Sylwia Gędziarska
logopeda, pedagog specjalny