Jak czytać dziecku?

Każdy rodzic stara się spędzać czas ze swoim dzieckiem najlepiej jak tylko potrafi. Jednak czasem prosta aktywność taka właśnie jak czytanie, staje się dla dziecka nudna i mało atrakcyjna.  Często zadajemy rodzicom pytanie: „ Jak czytasz swojemu dziecku? 
W odpowiedzi słyszymy: „Zwyczajnie, wybieram książkę i zaczynam czytać. Po chwili jednak musimy skończyć, bo on/ona nie chce mnie słuchać.” Już na samym początku rodzic często rezygnuje z wybranej aktywności. Zachęcam, aby czytanie rozpocząć od wspólnego wybrania książki.

WAŻNE RADY:

 • Pamiętaj o prawidłowej pozycji!
 • Usiądź na poziomie dziecka!
 • Staraj się mówić mniej oraz wolniej!
 • Pokazuj wszystko to, o czym czytasz!
 • Akcentuj oraz nie zapomnij o prawidłowej intonacji!

WSKAZÓWKI:

 • Dostosuj rodzaj książki do możliwości dziecka,
 • Pozwól dziecku uczestniczyć we wspólnym  „aktywnym czytaniu”, (naśladowanie, powtarzanie, wskazywanie, poszukiwanie),
 • Rób przerwy, aby dziecko miało szansę na odgadnięcie następnego słowa/dźwięku,
 • Zadawaj pytania do treści (np. Pokaż, powiedz, zapytaj),
 • Staraj się przesuwać palcem pod czytaną treścią (od lewej do prawej strony),
 • Pokazuj to, o czym czytasz,
 • Baw się w historie z książeczek,
 • Odgrywaj role postaci, o której czytasz,
 • Naśladuj dźwięki,
 • Opowiadaj o przeczytanej treści,
 • Angażuj potrzebę ruchu dziecka.

DZIECI ŁATWIEJ UCZĄ SIĘ NOWYCH DŹWIĘKÓW, GDY ŁĄCZYMY MÓWIENIE Z AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ NP. PODSKOKI, RUCHY RĄK.

Dla każdego rozwoju dziecka wspólne czytanie jest bardzo cenne. Należy jednak pamiętać, aby nie zatopić dziecka w „potoku słów”. Dajmy maluchom szansę na włączenie się do wspólnego czytania. Gesty spojrzenia oraz wokalizacje są przejawem aktywności komunikacyjnej. Zachęcam do unikania pytań, które są zbyt trudne lub zbyt proste.  Najważniejsze jest dążenie do komunikacji, a dopiero później jej jakość.

PAMIĘTAJ!

NIE MUSISZ PRZECZYTAĆ WSZYSTKICH NAPISANYCH SŁÓW.
NAJWAŻNIEJSZA JEST ZABAWA, SPONTANICZNOŚĆ.
CZASEM MNIEJ, ZNACZY WIĘCEJ.

Sylwia Gędziarska
logopeda, pedagog specjalny