Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

W Polsce w 2021 roku aż 4 miliony osób posiadały prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jednak w rzeczywistości mówi się nawet o liczbie sięgającej 7 milionów osób. Według WHO osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 15% społeczeństwa, czyli około 1 miliarda osób!


Dyskryminacja Osób z Niepełnosprawnościami to globalny problem, który może dotykać osoby z niepełnosprawnością codziennie. Aby zwalczać problem dyskryminacji, 5 maja został ustanowiony Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Europie, a jego początków można szukać już w latach 90. XX we Francji. W Polsce 5 maja to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w myśl swojego hasła, które brzmi: „Wszyscy jesteśmy tacy sami!”, popiera idee, jakie niesie ze sobą Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to wyjątkowa okazja, aby poruszyć problematykę dyskryminacji, szerzyć świadomość i akceptację, ale również by przypomnieć wszystkim o prawach osób z niepełnosprawnościami do równego uczestnictwa we wszystkich sferach życia. Bariery społeczne (w tym dyskryminacja) najczęściej powstają ze względu na niezrozumienie, niewiedzę i utrwalone stereotypy oraz uprzedzenia, dlatego tak ważne jest poszerzanie świadomości społeczeństwa i przekazywanie prawidłowej wiedzy.

Jakie bariery mogą występować w życiu osób z niepełnosprawnością?

  • Negatywne podstawy;
  • Nieadekwatne standardy;
  • Brak świadczeń medycznych;
  • Niedostateczne finansowanie;
  • Brak konsultacji i zaangażowania.

Jakie mogą być skutki występowania barier społecznych?

  • Izolacja społeczna, a nawet stygmatyzacją;
  • Trudności z zaakceptowaniem siebie i swojej niepełnosprawności;
  • Brak wiary w poprawę i/lub zmianę swojej sytuacji;
  • Zmniejszenie poczucie własnej wartości i skuteczności;
  • Problemy z zatrudnieniem.

Pamiętajmy, że nasze zachowanie może mieć ogromny wpływ na innych. Każdy z nasz zasługuje na równe traktowanie. Walczmy z dyskryminacją!

Adrianna Męczyńska,
studentka psychologii

Warto obejrzeć: