Czy u mojego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Czasem obserwując zachowanie dziecka można odnieść wrażenie, że ma ono kłopot z rozumieniem komunikatów słownych. Wygląda to tak, jak gdyby bodźce słuchowe nie były prawidłowo odbierane – jak gdyby dziecko „nie słyszało”, co się do niego mówi. Gdy dzieje się tak pomimo prawidłowej czułości słuchu, u podstaw tych uciążliwych symptomów często leżą kwestie czynnościowe, związane z tym, jak mózg interpretuje prawidłowo odbierane bodźce słuchowe. Taki stan rzeczy może charakteryzować szereg następujących objawów, wskazujących na występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

W obszarze słuchowym

 • trudność w lokalizowaniu źródła dźwięku;
 • wrażenie „zawieszania” lub „wyłączania się”, pozorne nieodbieranie bodźców werbalnych;
 • opóźnione reagowanie na komunikaty słowne lub sygnały dźwiękowe;

W sferze językowej/komunikacyjnej

 • kłopoty z rozumieniem mowy, zwłaszcza przy konkurujących sygnałach dźwiękowych lub w niesprzyjającym akustycznie otoczeniu;
 • niezrozumienie komunikatów niewyraźnych lub wydawanych w szybszym tempie;
 • niespójna lub nieadekwatna reakcja na wypowiedź rozmówcy;
 • problem z interpretacją prozodycznych cech mowy (np. akcent, intonacja) oraz szczególnych form wypowiedzi (np. sarkazm, ironia);
 • wycofywanie się z kontaktów z rówieśnikami;

W środowisku przedszkolnym/szkolnym

 • obniżone wyniki w testach, także psychoedukacyjnych, szczególnie w zadaniach wykorzystujących sprawności słuchowe;
 • problemy z umiejętnościami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie zdolności językowych (czytanie, pisanie) oraz matematycznych, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju intelektualnym;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • niskie umiejętności muzyczne i wokalne;
 • unikanie lub wyraźne problemy z zapamiętywaniem piosenek i wierszyków;

W codziennych zachowaniach

 • trudność w skupieniu i utrzymaniu uwagi, szybkie rozkojarzenie;
 • trudność w rozumieniu i wypełnianiu złożonych poleceń;
 • częste dopytywanie, prośby o powtórzenie;
 • zwracanie nadmiernej uwagi na dźwięki pojawiające się w otoczeniu.

Pomimo faktu, że powyższe objawy niejednokrotnie można powiązać także z innymi deficytami rozwojowymi lub funkcjonalnymi, ich współwystępowanie może wskazywać na problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych. W takim przypadku może okazać się pomocne przeprowadzenie badania diagnostycznego w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego i jeśli wystąpi takie wskazanie, przystąpienie do treningu słuchowego.

Tomasz Śliwowski
terapeuta metody Johansen-IAS