Oddech

Dlaczego tak ważny jest prawidłowy sposób oddychania?

  • Nawilża, ogrzewa oraz oczyszcza powietrze
  • Redukuje niepokój/lęk/zdenerwowanie
  • Daje możliwość prawidłowego wzrostu szczęki
  • Zwiększa drożność dróg oddechowych

Z nieprawidłowym oddychaniem mogą być powiązane: nadmierne pobudzenie, brak koncentracji, utrudnione zapamiętywanie, ból głowy, migrena, próchnica, astma, ból w stawie skroniowo-żuchwowym oraz inne choroby.

Zaburzenia oddechu

Mogą mieć wiele etiologii. Występują częste we wczesnym dzieciństwie. Alergiczne niedrożności nosa są również powiązane z przednimi i tylnimi zgryzami otwartymi. W przypadku oddychania przez usta zostaje zaburzona równowaga pomiędzy pracą języka, warg i policzków. Oddychanie torem ustnym może wpływać na okluzję (czyli odpowiednią pozycję stykania się zębów górnych z dolnymi). Zwiększa się wówczas podatność na próchnicę, infekcję górnych dróg oddechowych. Nieprawidłowe oddychanie wiąże się z mniejszymi obszarami zapodniebiennymi i zajęzykowymi oraz wydłużeniem gardła, co jest czynnikiem ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego. Do najczęściej obserwowanych oznak OBS w nocy należą: bezdechy, nieregularne i głośne chrapanie, nagłe wybudzenia ze snu (często bardzo niespokojnego). Bez prawidłowego oddechu nie mamy prawidłowego pobierania pokarmu. Nie da się oddychać i połykać w jednym czasie. Fizycznie jest to niemożliwe. Każdy prawidłowy oddech to masaż dla jelit.

Czym jest long face?

To przede wszystkim „wydłużenie twarzy”. Charakteryzuje się powiększonymi migdałkami, które towarzyszą wadą zgryzu (tyłożuchwie), stromym kątem żuchwy i większą dolną przednią wysokością twarzy. Taką twarz można obserwować m.in. przy nieprawidłowym typie oddychania.

Sposób oddychania wpływa na nasz wygląd oraz zdrowie. Wczesne podjęcie interwencji ratuje przed deformacją szkieletu kostnego twarzoczaszki.

Przed podjęciem terapii należy pamiętać, aby wykluczyć skrzywienie przegrody nosowej, przerost migdałków podniebiennych, adenoid, polipy itp. W przypadku dysfunkcji nawykowej należy wykonywać ćwiczenia usprawniające i utrwalające nosowy (prawidłowy) tor oddychania. Nieprawidłowe oddychanie  w nocy przyczynia się m.in. do chrapania. Osoby, które mają z tym trudności są bardziej narażone na nieprawidłowy zgryz.

TO GŁÓWNA ZASADA PRAWIDŁOWEGO ODDYCHANIA. PRAWIDŁOWY ODDECH MA BYĆ NATURALNY, DOPASOWANY DO WYPOWIADANYCH ZDAŃ.

TO NIE TYLKO ODDECH, TO ODDECH!

„Pamiętaj: zawsze staraj się oddychać przez nos, nie przez usta, ponieważ powietrze musi mieć kontakt z nerwami węchowymi, […]. Stąd – jeśli nie oddychasz przez nos, w pewnym sensie jesteś jedynie
na wpół żywy.”
Robert C. Fulford

Sylwia Gędziarska
logopeda, pedagog specjalny