Konsultacja TUS – dlaczego?

Przed rozpoczęciem zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych każde dziecko oraz rodzic powinni przejść poprzedzającą zajęcia konsultację z trenerem TUS.

Konsultacja trwa 60 minut, z czego 30 minut przeznaczone jest na obserwację dziecka na zajęciach.

Przebieg konsultacji

Podczas konsultacji rodzic wypełnia ankietę na temat funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka, która następnie jest omawiana z terapeutą. Podczas obserwacji dziecka sprawdzane są podstawowe umiejętności społeczno- emocjonalne, kontakt z terapeutą 1:1, zachowanie podczas rozmowy swobodnej.

Dlaczego potrzebna jest konsultacja?

Kwalifikacje są potrzebne ze względu na dobór grupy. Uczestnicy Treningu dobierani są w grupy w zależności od wieku oraz obszaru pracy na podstawie konsultacji psychologicznej przeprowadzanej przez specjalistę prowadzącego zajęcia.

Aleksandra Skorupska
pedagog specjalny, terapeuta ręki,
trener umiejętności społecznych