Audiometryczne badanie słuchu

Badanie audiometrii tonalnej należy do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych metod badania słuchu. Można dzięki niej wyznaczyć próg słyszenia, a także ocenić przebieg krzywych słuchowych Pacjenta. Wynik badania jest dostępny bezpośrednio po jego wykonaniu i najczęściej przyjmuje formę graficzną, tzw. audiogramu, ukazującego sprawność narządu słuchu osoby badanej względem częstotliwości i natężenia dźwięku.

Do przeprowadzenia badania wykorzystuje się audiometr – urządzenie emitujące fale akustyczne o precyzyjnie określonych parametrach. Fale te emitowane są za pośrednictwem specjalnych słuchawek skalibrowanych do pracy z konkretnym audiometrem, umożliwiających odbiór fal w formie dźwięków o określonej głośności i wysokości (zależnych, odpowiednio, od natężenia i częstotliwości fal).

Badanie jest całkowicie nieinwazyjne, nie wymaga również skierowania. Czas trwania nie przekracza zazwyczaj 30min. Nie ma również konieczności specjalnego przygotowania Pacjenta do badania, choć zaleca się, by w okresie bezpośrednio poprzedzającym przeprowadzenie testu unikać narażenia na duży hałas oraz kontaktu dróg słuchowych z wodą, co u niektórych osób mogłoby spowodować utrzymywanie się płynu (np. płukanie uszu, basen). W przypadku młodszych Pacjentów przydatne może okazać się przyzwyczajenie dziecka do pracy w słuchawkach.

Audiometria tonalna stanowi jeden z elementów diagnozy poprzedzającej rozpoczęcie treningu słuchowego Johansen-IAS. Przeprowadza się ją u dzieci, które są gotowe do współpracy z terapeutą na poziomie pozwalającym na wykonanie pełnego badania audiometrycznego. Należy jednak zaznaczyć, że brak możliwości wykonania tego testu nie stanowi przeciwwskazania do przystąpienia do treningu.

Najczęściej uznaje się, że dzieci w wieku 5-6 lat powinny być w stanie wykonać pełne badanie audiometryczne, choć granica ta jest dość płynna i zależna od indywidualnych predyspozycji badanego. Ostateczną decyzję o formie prowadzonego badania podejmuje terapeuta w oparciu o zakres współpracy Pacjenta.

Tomasz Śliwowski
terapeuta metody Johansen-IAS