Terapia ręki – czyli dlaczego dzieci mają trudności z odpowiednim trzymaniem narzędzia pisarskiego?

Coraz częściej dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają trudności w zakresie motoryki małej. Duży wpływ na to, poza deficytami psychofizycznymi, mają również czynniki środowiskowe tj.: szeroki dostęp do technologii cyfrowych. Poprzez brak możliwości poznawania świata polisensorycznie, duża część z dzieci ma trudności z zakresu motoryki dużej (ramiona, szyja, barki, nogi), co przekłada się na pracę małych grup mięśniowych (motorykę małą).


Nieprawidłowy chwyt pisarski


O nieprawidłowym chwycie pisarskim mówimy wtedy, gdy dziecko trzyma narzędzie pisarskie (ołówek, długopis, kredkę, flamaster itd.) w sposób nieadekwatny względem jego wieku. Ręka spełnia swoje funkcje wówczas wtedy, gdy wszystkie elementy składowe, a więc kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo. Ręka służy nam nie tylko do wykonywania precyzyjnych ruchów (pisanie), ale również do podnoszenia przedmiotów, popychania, siłowania. W związku z tym jej sprawność zależna jest od wielu czynników tj.:
• nieprawidłowości w budowie ręki,
• uszkodzenia mózgu lub nieprawidłowości w jego pracy,
• trudności z regulacją napięcia mięśniowego,
• zaburzenia w integracji sensorycznej,
• trudności z orientacją w schemacie ciała,
• przyjmowanie niewłaściwej postawy siedzącej,
• dyspraksja- brak umiejętności planowania ruchu,
• nieprawidłowy chwyt pisarski,
• zaburzenia lateralizacji.

W przypadku zauważenia trudności z chwytem pisarskim u dziecka w wieku przedszkolnym warto umówić się na wizytę konsultacyjną z terapeutą ręki. Im szybciej rozpoczniemy terapię, tym łatwiej będzie dziecku w późniejszym czasie rozpocząć naukę pisania.

Aleksandra Skorupska,
pedagog specjalny, terapeuta ręki,
trener umiejętności społecznych