Czytanie stymuluje rozwój dziecka

Potrzeby rozwojowe dziecka zaspokajamy w trzech obszarach: poznawczym, emocjonalnym i społecznym. W pomieszczeniach, w których przebywa dziecko, książki zawsze powinny być w zasięgu jego ręki. Dziecko identyfikuje się z bohaterami książki, angażuje się w ich historie i wpisuje w nie to, co dzieje się z nim samym. Dziecko uczy się poprzez przykład i naśladowanie. Literatura wzbogaca jego codzienne doświadczenia i rozwija emocje. Kształtuje też postawy, uczy zasad funkcjonowania w otaczającym go świecie. Książki, baśnie, wiersze są nieocenione w procesie objaśniania dziecku świata. Lektura porządkuje to, co dziecko obserwuje wokół siebie.

Jak czytać dziecku?

– Ważne są: modulacja głosu, głośność, rytm i sposób rozkładania akcentów;

– Warto usiąść naprzeciw dziecka, by mogło obserwować naszą mimikę podczas czytania. Każdy rodzic potrafi być świetnym aktorem!

– Należy rozbić pauzy, by dziecko miało szansę na interakcję z tekstem. Przerwa wczytaniu może być początkiem pracy nad tekstem, rozmowy o nim, różnych gier i zabaw;

– Zawsze rozmawiamy z dzieckiem o tym, co przeczytaliśmy!

– Książki dla dzieci powinny być dostosowane do ich wieku.

Czy dziecko nie jest zbyt małe, by mu czytać?

Zanim małe dziecko nauczy się mówić, uczy się rozumieć mowę i tworzy tzw. słownik bierny. .Dzieci, którym się czyta, szybciej zaczynają mówić. Czytanie sprawia, że lepiej rozwija się mózg dziecka. Zanim maluch nauczy się mówić, stara się zrozumieć, to co słyszy. Robi to, naśladując dorosłych. Im więcej tekstów, wypowiedzi słyszy, tym lepszy jest jego trening językowy. Czytanie książek uwrażliwia. Dziecko poznając różne historie i losy ich bohaterów, lepiej rozumie swoje uczucia, poznaje świat. Czytanie odpowiednio dobranych książek pomaga rodzicom w wychowaniu, ułatwia przekazanie wartości moralnych i postaw godnych naśladowania.

Książki dla dzieci mają magiczną moc! Dobrze dobrana literatura może pełnić funkcję terapeutyczną. Książki wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, opowiadają o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają.

Warto czytać 🙂

Z pozdrowieniami,

Paulina Siewierska-Chudzik

Psycholog dziecięcy