Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych jest terapią grupową, która jest sprawdzonym i skutecznym sposobem przywracania normalnych stosunków dziecka z otoczeniem społecznym. Zajęcia mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.

Głównymi celami treningu są:

• Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,

• Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej),

• Zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Trening Umiejętności Społecznych wspomaga rozwój osobisty dziecka, w tym:

• budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

• kształtowanie poczucia własnej wartości,

• wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,

• rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną,

• zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,

• zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,

• uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych.

Grupy treningowe dobierane są poprzez przeprowadzenie zajęć konsultacyjnych z terapeutą, aby wybór ćwiczonych umiejętności wynikał z wcześniejszej analizy potrzeb i możliwości uczestników treningu.

Aleksandra Skorupska,

pedagog specjalny, terapeuta ręki,

trener umiejętności społecznych