Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych jest terapią grupową, która jest sprawdzonym i skutecznym sposobem przywracania normalnych stosunków dziecka z otoczeniem społecznym. Zajęcia mają postać ustrukturalizowanych zajęć, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy i ćwiczenia.

Głównymi celami treningu są:

• Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,

• Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej),

• Zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Trening Umiejętności Społecznych wspomaga rozwój osobisty dziecka, w tym:

• budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

• kształtowanie poczucia własnej wartości,

• wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,

• rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną,

• zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,

• zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,

• uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych.

Grupy treningowe dobierane są poprzez przeprowadzenie zajęć konsultacyjnych z terapeutą, aby wybór ćwiczonych umiejętności wynikał z wcześniejszej analizy potrzeb i możliwości uczestników treningu.

Cena za cykl 12 zajęć po 60 minut to 1080 zł. Opłatę uiszcza się przed rozpoczęciem zajęć. Cena konsultacji kwalifikującej do grup to 150 zł.

Aleksandra Skorupska,
pedagog specjalny, terapeuta ręki,
trener umiejętności społecznych