Integracja Bilateralna

Metoda Integracji Bilateralnej została opracowana przez p. Sheilę Dobie OBE aby nieść pomoc dzieciom, nastolatkom i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i/lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału. Odpowiada za koordynację i współpracę obu stron ciała w ruchu, a celem terapii jest stymulacja lub hamowanie układu motorycznego, sensorycznego, oraz manifestujące się nieprawidłowe zachowania u pacjenta. Indywidualnie przygotowany program ćwiczeń zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania otrzymywanych bodźców, w efekcie wywołując szybszą reakcję adaptacyjną w stosunku do pojawiających się w codziennym życiu wyzwań.

Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: niezrozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem.Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4 -6 tygodni po czym następuje rediagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju. Dzieci dzięki tej metodzie uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat własnego ciała.

Integracja bilateralna wpływa na:

  • Świadomość ciała, schemat ciała
  • Równowaga statyczna i dynamiczna    
  • Lepsza kontrola postawy
  • Poprawia się pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu
  • Automatyzacja ruchów
  • Daje możliwość wielozadaniowości       
  • Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci
  • Dodatkowe korzyści to wzrost pewności siebie, poczucia własnej wartości i motywacji

Należy jednak pamiętać, że poprawa nie dotyczy wszystkich problemów. Terapia może przynieść poprawę w niektórych obszarach, w innych problemy mogą utrzymać się w mniejszym stopniu lub ich postęp może ulec spowolnieniu. Wszystko zależy od ilości i złożoności utrudnień z jakimi boryka się konkretny pacjent.

Weronika Żórawska
 terapeuta Integracji Sensorycznej