Regulamin

WIZYTY

 1. W przypadku spóźnienia się na wizytę, zajęcia nie będą przedłużone.
 2. W przypadku spóźnienia się ze strony Centrum zajęcia będą przedłużone o czas opóźnienia. 
 3. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 4. Z każdym dzieckiem na wizycie jest obecny jeden opiekun.

ODWOŁANIE WIZYTY

 1. Zajęcia odwołane z powodu choroby dziecka należy usprawiedliwić i odrobić w dodatkowym terminie.
 2. Odwołanie wizyty trzy razy z rzędu powoduje utratę stałych zarezerwowanych terminów wizyt

PŁATNOŚCI

 1. Płatność za wizytę przyjmowana jest przed rozpoczęciem wizyty.
 2. Opłaty za bieżącą i najbliższą zarezerwowaną wizytę są przyjmowane z góry.
 3. Zarezerwowaną wizytę należy odwołać skutecznie do 24 godzin przed zaplanowaną wizytą telefonicznie, sms-owo lub mailowo. Zajęcia odwołane po tym terminie podlegają pełnej opłacie.
 4. Wydanie opinii na temat przebiegu terapii dziecka jest dodatkowo płatne.
 5. Płatność za zajęcia grupowe uiszcza się z góry za cykl zajęć. Płatności należy dokonać przed pierwszymi zajęciami. Nieobecność na zajęciach grupowych nie stanowi podstawy do odrobienia zajęć lub zwrotu kwoty za zajęcia.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na wizytę oraz po jej zakończeniu odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. W trakcie trwania terapii opiekę nad Pacjentem sprawuje specjalista Centrum Positive Therapy.
 3. Ze względu na ograniczone miejsce w poczekalni na wizyty nie stawiamy się z rodzeństwem dziecka.

UWAGA:

 1. Jeżeli rodzic/opiekun Pacjenta chce przeprowadzić dłuższą rozmowę z terapeutą, może umówić się na osobne spotkanie konsultacyjne lub uprzedzić terapeutę przed zajęciami o skróceniu zajęć.
 2. Nieregularne uczęszczanie na wizyty może spowodować wydłużenie się terapii.