GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów

GORA TO METODA WSPIERAJĄCA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ DZIECI Z:

  •  zaburzoną kinestezją artykulacyjną  (problemy z czuciem ułożenia narządów artykulacyjnych),
  •  trudnościami w realizacji fonemów o złożonych patomechanizmach,
  •  dyslalią obwodową.

GESTY GORA PRZYSPIESZAJĄ WYWOŁANIE I STABILIZOWANIE ĆWICZONYCH UKŁADÓW ARTYKULACYJNYCH.

Metoda ta ułatwia dziecku znalezienie i utrwalenie miejsca artykulacji danej głoski. Proces jakim jest przyswajanie mowy odbywa się w szybszym tempie niż terapia opierająca się jedynie
na licznych powtórzeniach.

JEST TO METODA WSPOMAGAJĄCA. NIE ZASTĘPUJE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ. 
MOŻNA  JĄ STOSOWAĆ PODCZAS PRACY W GABINECIE ORAZ W DOMU.

GORA to system ruchów obu rąk (prawej i lewej). Wspomaga prowadzoną terapię logopedyczną. Metoda ta nie zastępuje mowy, lecz jest „składnikiem” terapii wspierającej jej rozwój.  Podczas używania  gestów należy pamiętać, iż towarzyszy im zawsze  wyraźna
oraz głośna mowa.

Konkretne oraz płynne ruchy rąk odpowiadają właściwemu ułożeniu narządów mowy. Stosowanie gestów GORA pozwala na odróżnianie, rozpoznawanie, ale przede wszystkim zapamiętywanie wymawianych głosek oraz zbudowanych z nich sylab, wyrazów. 
Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów pomagają w  znalezieniu i zapamiętaniu sposobu realizacji głoski/głosek. Podczas terapii logopedycznej przezwyciężają trudności poprzez zwiększoną kontrolą zmysłu wzroku. 

Do każdego dziecka podczas terapii należy podchodzić indywidualnie. Wprowadzania gestów  możemy dokonać dopiero wtedy, gdy pozwala na to jego gotowość. Ćwiczenie poprawnej artykulacji będzie miało sens dopiero kiedy dziecko zacznie używać języka do komunikacji.  Dziecku znacznie łatwiej jest naśladować ruchy dłoni, niż precyzyjne ruchy narządów artykulacyjnych. Prosty gest ułatwia przełożenie układu ręki na konkretne ułożenie artykulatorów. Pozwala to na naśladowanie wymowy terapeuty, rodzica, powtarzanie głoski, sylaby, wyrazu.

Ruchy dłoni podczas wykonywania gestu muszą być płynne, w tempie dopasowanym do tempa mówienia. Nieprecyzyjne ruchy mogą doprowadzić do zniekształceń wymawianych słów.

Używanie gestów nie wymaga słownych wyjaśnień dotyczących realizacji gestu.

GESTY TOWARZYSZĄ BARDZO ŁATWYM WYMÓWIENIOM, KTÓRE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE EMOCJONALNE.

UMOWNE RUCHY RĄK

  • układ palców ręki,
  • zmiana układu palców ręki,
  • położenie ręki w stosunku do ciała,
  • położenie drugiej ręki w stosunku do ciała,
  • sposób wykonania ruchu.

„Nie- co dajemy dziecku, a co ono przyswaja. Bo każdy gwałt i nadmiar to balast,
 każda jednostronność to możliwy błąd”.
Janusz Korczak

Sylwia Gędziarska
logopeda