Kiedy udać się do terapeuty Integracji Sensorycznej?

Czy moje dziecko ma zaburzenia Integracji Sensorycznej?

Integracja Sensoryczna to naturalny proces rozwoju w układzie nerwowym. Polega na tym, że mózg musi odebrać i przetworzyć wszystkie bodźce, które do niego docierają z ciała i z otoczenia. Gdy mózg prawidłowo je przetwarza i dziecko reaguje adekwatnie do siły bodźca, wtedy tego procesu  nie zauważamy. Problem pojawia się wtedy gdy  procesy te przebiegają nieprawidłowo.

Pełną diagnozę Integracji Sensorycznej wykonuje się od 4 roku życia. U dzieci młodszych ustalamy profil sensoryczny, który związany jest z procesem samoregulacji.

Zaburzenia sensomotoryczne dotyczą następujących układów: dotykowego, słuchowego, wzrokowego, smakowego, węchowego, propriocepcji i przedsionkowego.

Dysfunkcje  mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej, z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z autyzmem, nadpobudliwością ruchową, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa.

 O zaburzeniach SI mówimy wtedy, gdy utrudniają one codzienne życie, hamują rozwój dziecka, utrudniają relacje społeczne i  funkcjonowanie rodziny.

Przede wszystkim zwracamy uwagę na: sen, samoregulację, jedzenie, dotyk, czucie głębokie, ruch, słuch, wzrok, emocje.

W przypadku małego dziecka problem możemy zgłosić pediatrze, neurologowi, fizjoterapeucie.

Objawów zaburzeń Integracji Sensorycznej może być bardzo dużo.

Wybrane objawy dysfunkcji, które mogą nas zaniepokoić:

 • Poszukiwanie bodźców, ściskanie, dociskanie, ocieranie, uderzanie, bicie, gryzienie, szczypanie, poszukiwanie mocnego fizycznego kontaktu
 • Trudności z koncentracją
 • Nieświadomość swojego ciała
 • Potykanie się, upadanie
 • Brak widocznej reakcji bólowej na urazy
 • Dotykanie wszystkich rzeczy, wkładanie wszystkiego do buzi
 • Duży lęk przed upadkiem, wysokością, oderwaniem nóg od podłoża
 • Duża ruchliwość utrudniająca codzienne funkcjonowanie
 • Wiercenie, skakanie, bieganie, wspinanie się i bycie w ciągłym ruchu
 • Wrażliwość na dźwięki
 • Wrażliwość na światło, bodźce wzrokowe, słaba uwaga wzrokowa, problem ze spostrzegawczością, trudności z wodzeniem wzrokiem, trudności z oceną odległości, w orientacji przestrzennej
 • Kłopoty w nabywaniu nowych umiejętności: jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki
 • Problemy z oceną siły potrzebnej do wykonania zadania
 • Niezdarność w czynnościach samoobsługowych
 • Trudności z planowaniem motorycznym
 • Unikanie aktywności fizycznej, bierność
 • Podpieranie głowy, osuwanie się na krześle, niewłaściwe trzymanie przyrządu pisarskiego
 • Problemy z naśladowaniem ruchów
 • Trudności z utrzymaniem równowagi podczas przeskakiwania, wspinania się, huśtania, przy zmianie pozycji ciała
 • Awersyjna reakcja na dotyk
 • Osłabione reakcje obronne
 • Wrażliwość na metki, szwy, ściągacze
 •  Unikanie czesania, obcinania włosów, paznokci, mycia zębów, włosów, uszu
 • Nie preferowanie pewnych faktur, zabaw w piasku, malowania dłońmi,
 • Nadwrażliwa sfera w obrębie twarzy
 • Nieakceptowanie przytulania, masowania
 • Odruch wymiotny na widok pewnych faktur, na widok jedzenia
 • Nadmierne odczuwanie bólu w przypadku lekkiego zadrapania, urazu
 • Chodzenie na palcach

Bardzo ważna jest różnorodna i mądra stymulacja, która pozytywnie wpływać będzie na dojrzewanie układu nerwowego. Bez niej nie będzie prawidłowego rozwoju.

Dziecku jest wtedy w stanie pomóc rozpoczęcie terapii Integracji Sensorycznej, jest ona szansą na poprawienie jego funkcjonowania a tym samym jakości życia.

Terapeuta Integracji Sensorycznej,

Izabela Kanclerz – Nowacka