Zajęcia z sensoplastyki

W natłoku coraz to nowszych zajęć, które mają pobudzić zmysłowe życie dzieci nie trudno jest się pogubić. Z każdej ze stron napływa do nas ogrom kolejnych sensorycznych inspiracji i na pierwszy rzut oka trudno jest rozróżnić te, które mogą być wartościowe (i atrakcyjne) dla naszych najmilszych od tych będących wyłącznie komercyjną wydmuszką. 

Coraz więcej można usłyszeć na temat proponowanych w różnych miejscach zajęciach sensoplastycznych, zarówno dla dzieci starszych jak i maluszków. Czym jest sensoplastyka? Najłatwiej jest to określić mianem kontrolowanego bałaganu pozwalającego na swobodną ekspresję uczestników, lub jak to określają sami autorzy “to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości.” 

Podczas zajęć każdy z uczestników wyposażony w odpowiednie narzędzia, przestrzeń i wygodny strój ma możliwość w swobodny sposób, bez dyrektywnych poleceń stworzenia dowolnej, kolorowej masy. Do głównych założeń sensoplastyki zaliczamy:

  • Przestrzeń czyli odpowiednio przygotowane otoczenie do działania. Wolne, odpowiednio zabezpieczone, bez stołów i krzeseł.
  • Działanie mające stworzyć przestrzeń do samodzielnej, kreatywnej współpracy. Ważne jest wyeliminowanie dystraktorów tj. fartuchów, odzieży ochronnej, stołów i poleceń.
  • Pytania Coachingowe zamiast poleceń mające za zadanie odnalezienie źródła potrzeb oraz nowych pomysłów na ich realizację,
  • Bezpieczeństwo w postaci wykorzystania wyłącznie nieszkodliwych artykułów spożywczych.

Nadrzędnym celem metody jest wspieranie konstruktywnego rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych. Dzięki budowanemu w dziecku poczuciu sprawczości metoda ta wpływa w korzystny sposób na poczucie własnej wartości i rozwój społeczno- emocjonalny. Poprzez kolorową stymulację oddziałujemy bezpośrednio na wiele aspektów rozwojowych, do których należą między innymi:

  • budowanie świadomości ciała i przestrzeni,
  • rozwój zmysłów,
  • wspieranie rozwoju poznawczego poprzez opisywanie elementów świata, pokazywanie procesu przemiany substancji oraz związki przyczynowo- skutkowe,
  • a poprzez wspólne działania pogłębiany jest kontakt emocjonalny z dziećmi, budując w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Warto dodać, iż pod kątem sensorycznym zabawy różnego typu masami, które można zgniatać, ściskać, rozciągać mają walor uspokajający i wyciszający.

Weronika Żórawska

pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej