Wstępna diagnoza Integracji Sensorycznej dziecka, poniżej 4 r.ż. (2-3 r.ż.)

U dzieci 3-letnich i mniejszych wstępna diagnoza Integracji Sensorycznej to głównie wywiad z rodzicami i obserwacja kliniczna. Rezultatem takiej diagnozy są zalecenia do domu dla rodzica (np. masaże, dieta sensoryczna) lub zalecenie wizyty u  fizjoterapeuty w celu dalszej konsultacji. Diagnoza składa się z dwóch spotkań. Każda wizyta trwa 60 min.

Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej małego dziecka – do 3 lat jest wstępną oceną przetwarzania bodźców sensorycznych dziecka.

Ma odpowiedzieć na pytania:

  • Czy problemy dziecka mają podłoże w nieprawidłowych procesach przetwarzania bodźców sensorycznych?
  • Jaki posiada profil sensoryczny: jakich bodźców poszukuje, jakich unika, na jaki rodzaj bodźców występuje nadwrażliwość?
  • Czy potrzebuje wsparcia w postaci terapii integracji sensorycznej, ćwiczeń domowych, dostosowania planu dnia lub może konsultacji jeszcze innego specjalisty?
  • W jaki sposób można ułatwić dziecku funkcjonowanie a poprzez zabawę wesprzeć jego rozwój?

W trakcie tego spotkania terapeuta obserwuje procesy integracji sensorycznej dziecka podczas zabawy. Wykonane zostają także wybrane próby Obserwacji Klinicznej, oraz reakcje dziecka na różne stymulacje sensoryczne.

Na podstawie obserwacji, zabawy, wywiadu i wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy – terapeuta ocenia funkcjonowanie dziecka w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych.

Wstępna ocena procesów Integracji Sensorycznej dziecka to także dokument, który może być podstawą do wykonania pełnej diagnozy procesów Integracji Sensorycznej (u dziecka starszego), rozpoczęcia terapii gabinetowej, konsultacyjnej oraz może być przedstawiany innym specjalistom, a także w placówce do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole).

Konsultujemy dzieci już od 1 roku życia, a także młodsze, jeśli rodzice są zaniepokojeni.

Wstępna diagnoza przetwarzania bodźców SI małego dziecka trwa ok. 2 h, po wykonaniu wstępnej diagnozy, rodzic otrzymuje opis wraz z wnioskami z konsultacji i obserwacji dziecka oraz zalecenia, które omawia z terapeutą. 

Konsultacja Integracji Sensorycznej

Diagnozę poprzedza konsultacja procesów Integracji Sensorycznej, na której terapeuta oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Konsultacja – pierwsza wizyta z terapeutą odbywa się bez udziału dziecka. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie diagnozy.

Konsultacja SI kierowana jest również dla dzieci młodszych (0-3), u których nie jest jeszcze możliwe wykonanie diagnozy SI. Konsultacja trwa 45-60 min.

Jak się przygotować do pierwszej wizyty?

Przed pierwszą rozmową warto przypomnieć sobie jaki był przebieg ciąży, porodu, rozwoju dziecka, czy dziecko miało problemy zdrowotne i jakie leki zażywało, jakie czynniki zakłócają jego funkcjonowanie. Na pierwszą rozmowę warto wziąć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.