Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – nauka poprzez zabawę

Dlaczego należy wybrać tę metodę?

– uczy czytania przez znaczenie,

– ułatwia dokonywanie syntezy,

– ma na uwadze reguły rozwoju językowego,

– ułatwia tworzenie systemu językowego,

– doskonali technikę czytania – przyspiesza tempo,

– to nauka wielozmysłowa (obraz- litera, gest- za pomocą dłoni, na wysokości twarzy, umiejscowienie w kontekście).

NIE JEST TO NAUKA, ALE ZABAWA.

Metoda ta polega na:

  1. powtarzaniu
  2. rozumieniu
  3. nazywaniu

Początkowy etap czytania musi uwzględniać jednocześnie wykorzystanie obu półkul mózgu.

Pozytywne motywowanie dziecka przynosi szybkie efekty pracy.

Naśladowanie naturalnego przebiegu kształtowania się systemu językowego dziecka prowadzi do przemyślanych działań, zgodnych z najnowszą wiedzą psycholingwistyczną. Warto pamiętać o tym aby rozpocząć naukę czytania zanim dziecko uzna, że jest to dla niego bardzo trudne doświadczenie. Nauka metodą symultaniczno-sekwencyjną od początku przygotowuje do aktywnego czytania z pełnym rozumieniem treści. Dziecko wówczas nie skupia się jedynie na rozpoznawaniu graficznych wzorów liter, ale prowadzi do rozumienia znaczeń. Należy pamiętać o tym aby zachęcać do czytania, a nie do mówienia.  Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, kategoryzacji i szeregowania pozwolą dziecku przygotować funkcje poznawcze, które bezpośrednio zaangażowane są podczas czynności czytania.

„Droga rozwoju poznawczego, którą wskaże się małemu dziecku, będzie już zawsze dla niego otwarta. Przedszkolak sam otworzy furtkę do Tajemniczego Ogrodu”.

Sylwia Gędziarska
logopeda