Psycholog dziecięcy

Psychologia zajmuje się diagnozowaniem i wspieraniem funkcjonowania psychicznego, co obejmuje sferę intelektu (nasze myśli, zdolności), uczuć i wynikających z nich zachowań.

Psycholog dziecięcy zajmuje się różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi. Pracuje nie tylko z samym dzieckiem, ale też z jego rodzicami i najbliższym otoczeniem. Rodzice są ekspertami od swojego dziecka, natomiast psycholog posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby spojrzeć na dany problem w sposób obiektywny i zaproponować odpowiednie narzędzia do jego rozwiązania.

W jakich sytuacjach warto, aby rodzice zasięgnęli opinii psychologa?

  • Trudności w nauce
  • Problemy z koncentracją
  • Problemy w relacjach z rówieśnikami (konflikty, brak zainteresowania rówieśnikami)
  • Chorobliwa nieśmiałość i wycofanie
  • Trudności z kontrolowaniem emocji – płaczliwość lub agresja
  • Trudności w przystosowaniu się do zmian życiowych (pojawienie się rodzeństwa, zmiana szkoły)
  • Stany depresyjne
  • Stany lękowe i fobie
  • Zaburzenia snu
  • Zaburzenia łaknienia

Konsultacja z psychologiem ma na celu określenie istoty problemu oraz wskazanie dostępnych form pomocy. Opiera się na rozmowie z rodzicami. Na pierwsze spotkanie warto zabrać wszelkie dotychczasowe opinie czy dokumenty, a także przygotować sobie listę pytań.

Spotkania dziecka z psychologiem przebiegają w luźnej atmosferze. Z młodszymi dziećmi odbywają się w formie zabawy. Tylko w relacji opartej na zaufaniu można poznać potrzeby dziecka i pomóc mu przezwyciężyć problemy. Psychologa, podobnie jak lekarzy, obowiązuje tajemnica zawodowa.

Agata Kornaś,

psycholog dziecięcy