Trening słuchowy Johansena

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS – badanie przetwarzania słuchowego

O METODZIE

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem m. in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

            Zaburzenia przetwarzania słuchowego (auditory processing disorder – APD) to zespół objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego, występujących pomimo prawidłowej czułości słuchu.

            Szacuje się, że w populacji dziecięcej APD występuje u jednej trzeciej dzieci z dysleksją rozwojową i połowy dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego obserwuje się również u co drugiego dziecka ze specyficznymi zaburzeniami językowymi (SLI).

            Problemy z przetwarzaniem słuchowym są szczególnie ważne u dzieci w wieku szkolnym, gdyż mogą zaburzać prawidłowy proces uczenia się za pomocą słuchu i skutkować obniżonymi wynikami szkolnymi, a także mieć poważny wpływ na perspektywy dalszych osiągnięć akademickich i zawodowych.

Jeśli Państwa dziecko ma trudności:

 • z koncentracją uwagi,
 • z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku,
 • w nauce czytania i pisania,
 • z rozróżnianiem podobnie brzmiących wyrazów,
 • z reakcjami na głośne dźwięki (nadwrażliwość słuchowa),
 • w utrzymaniu uwagi na konkretnych zadaniach, szczególnie w przypadku obecności czynników rozpraszających,
 • z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu,
 • z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy,
 • z nauką języków obcych,

warto wtedy sprawdzić, czy przyczyną jego trudności nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego.

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS z powodzeniem jest stosowana także u dzieci z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • autyzmem i zespołem Aspergera,
 • ADHD.

DIAGNOZA I PRZEBIEG TERAPII

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena przeprowadzona jest za pomocą specjalistycznego audiometru. Opiera się na badaniu audiometrii tonalnej obejmującej badanie jedno i obuuszne, teście dychotycznym, a także badaniu lateralizacji i kwestionariuszu diagnostycznym. Diagnoza z audiometrem obejmuje badanie słuchu.

Po dokonaniu analizy wyników testów dziecko otrzymuje indywidualną płytę CD ze specjalnie nagraną na syntezatorze muzyką. Muzyka skomponowana jest w taki sposób, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji. Poprzez dobór odpowiednio przygotowanej CD każde dziecko otrzymuje zindywidualizowany program, który będzie najlepiej pasował do jego możliwości słuchowych oraz nauki. Płyty słucha się przez słuchawki w domu, czyli w przyjaznym i bezpiecznym dla dziecka otoczeniu, a czas słuchania wynosi 10 minut dziennie. Postępy terapii kontrolowane są co 8 do 10 tygodni, za każdym razem dziecko ponownie jest badane i w zależności od wyników otrzymuje nową indywidualnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.

Trening poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • pamięć,
 • samoocenę.

W trakcie stymulacji słuchu Johansen IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko.

Terapia jest w pełni zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb pacjenta.

Tomasz Śliwowski
terapeuta metody Johansen-IAS