Czym jest dojrzałość szkolna?

Dojrzałość szkolna

Moment, w którym dziecko idzie do szkoły to jeden z momentów przełomowych zarówno w życiu dziecka jak i jego rodziców. Z pewnością jest to czas radości i dumy, ale wiązać się też może z różnorodnymi obawami: czy dziecko poradzi sobie z tak dużą zmianą? Czy będzie potrafiło podporządkować się szkolnej dyscyplinie? Czy wejdzie w pozytywne relacje z rówieśnikami i nauczycielami? Czy wreszcie da sobie radę z przyswojeniem materiału szkolnego?

Czym jest dojrzałość szkolna?

Jest to gotowość podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Jest to moment równowagi pomiędzy wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. Wg. W. Okoń „to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i umysłowego, który umożliwi mu pełny udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.”

Badanie gotowości szkolnej to obserwacja dziecka w zakresie kompetencji poznawczych, aktywności, sprawności psychomotorycznej czy kompetencji społeczno- emocjonalnych. Dzięki niemu psycholog może określić zakres działań, jakie należy podjąć, by móc wzmacniać słabe strony dziecka i wspólnie z rodzicami przygotować dziecko do rozpoczęcia edukacji szkolnej w taki sposób, aby uczniowskie doświadczenia były dla niego czasem wspaniałej przygody.

I tego właśnie życzę przyszłym uczniom.

Paulina Siewierska-Chudzik

Psycholog dziecięcy