Jak wygląda Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI) i jak się do niej przygotować

Rozpoczęcie terapii Integracji Sensorycznej (SI) zawsze poprzedzone jest wykonaniem diagnozy SI u dziecka. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny program terapeutyczny dla dziecka oraz wskazówki terapeutyczne dla rodziców, które powinni realizować w domu. Diagnoza składa się z trzech spotkań. Każda wizyta trwa 60 min.

Diagnoza obejmuje:

Wywiad z opiekunem, na którym terapeuta będzie pytał o rozwój dziecka w okresie: prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy); czas osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, stan zdrowia.

Przeprowadzenie Testów Południowo-Kalifornijskich (przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci od 4 r.ż.), które oceniają między innymi: planowanie ruchu, różnicowanie wrażeń dotykowych, naśladownictwo ruchowe, równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową.

Przeprowadzenie obserwacji klinicznej, która ocenia między innymi lateralizację, odruchy, napięcie mięśni, pracę gałek ocznych, poziom pobudzenia systemu przedsionkowego.

Obserwacje dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Przekazanie i omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami.

Pierwsze dwa spotkania odbywają się z udziałem dziecka, na trzecim spotkaniu odbywa się omówienie diagnozy, na którym uczestniczy tylko rodzic.

Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej wymienionych punktów. Pełna diagnoza procesów integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci od 4 r.ż., u dzieci młodszych wykonujemy wstępną diagnozę przetwarzania bodźców SI lub konsultację. Celem terapeuty jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Terapia jest możliwa tylko wtedy gdy deficyty zostaną potwierdzone.

Terapia Integracji Sensoryczna jest stosowana u dzieci z:

  • trudnościami w uczeniu się,
  • autyzmem,
  • całościowymi zaburzeniami rozwoju,
  • zespołem Aspergera,
  • opóźnieniem psychoruchowym,
  • w chorobach genetycznych.

Konsultacja Integracji Sensorycznej

Diagnozę poprzedza konsultacja procesów Integracji Sensorycznej, na której terapeuta oceni ryzyko występowania zaburzeń SI. Konsultacja – pierwsza wizyta z terapeutą odbywa się bez udziału dziecka. Po konsultacji terapeuta może zalecić wykonanie diagnozy. Konsultacja SI kierowana jest również dla dzieci młodszych (0-3), u których nie jest jeszcze możliwe wykonanie diagnozy SI. Konsultacja trwa 45-60 min.

Jak się przygotować do pierwszej wizyty?

Przed pierwszą rozmową warto przypomnieć sobie jaki był przebieg ciąży, porodu, rozwoju dziecka, czy dziecko miało problemy zdrowotne i jakie leki zażywało, jakie czynniki zakłócają jego funkcjonowanie. Na pierwszą rozmowę warto wziąć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.