Terapia ręki

Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji kończyny górnej m.in. poprzez dostarczanie dziecku wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur, faktur materiałów oraz ich rozróżniania, usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenia prawidłowego chwytu narzędzi pisarskich, uczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia, u których występują:

 • nieprawidłowości w zakresie napięcia mięśniowego,
 • postawy ciała,
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • zaburzenia grafomotoryki,
 • zaburzenia precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • brak koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • opóźnienie w zakresie czynności samoobsługowych,
 • zaburzenia zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).

Terapia ręki ma na celu:

 • dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania,
 • usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała.

Terapia ręki obejmuje:

 • całą kończynę górną,
 • obojczyk, łopatkę, kość ramienną (ćwiczenia rozmachowej),
 • kość łokciową, kość promieniową (ćwiczenia manualne),
 • kości ręki (ćwiczenia manipulacyjne),
 • korekcję postawy dziecka,
 • korekcję łopatek,
 • korekcję ułożenia miednicy.