Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dlaczego warto?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomagają dziecku w przezwyciężaniu jego trudności, utrwalaniu zdobytej wiedzy i osiąganiu pozytywnych wyników szkolnych. Zajęcia rozwijają pracę całego mózgu poprzez zastosowanie na nich różnorodnych ćwiczeń rozwijających funkcjonowanie poznawcze.

Dla kogo?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności:

  • ze sprawnością manualną ręki
  • z koordynacją wzrokowo-ruchową
  • z analizą i syntezą słuchową/wzrokową
  • w czytaniu i pisaniu
  • z koncentracją uwagi
  • z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografią, dysgrafią)

… ale również po to, aby stymulować ogólny rozwój dziecka.

 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne:

  • uczą dziecka zasad obowiązujących we wspólnych relacjach,
  • stwarzają dzieciom poczucie sukcesu,
  • zachęcają i motywują do pracy,
  • uczą pokonywania własnych trudności.

Pamiętajmy! Pierwsze kłopoty ucznia i niepowodzenia wywołują u niego bardzo często zniechęcenie do dalszej pracy, w związku z czym im szybciej zauważymy trudności u naszego dziecka, tym łatwiej będzie nam je z nim wypracować!

Aleksandra Skorupka

Pedagog, terapeuta ręki