Fizjoterapia niemowląt metodą NDT-Bobath

Metoda NDT Bobath (Neurodevelopment treatment Bobath) jest metodą leczenia usprawniającego niemowlęta i dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego. Twórców metody Berty i Karola Bobath wyróżniało interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych, oprócz osiągania kolejnych kamieni milowych przez dziecko, uwzględniali jego osobowość, zdolności poznawcze oraz bariery środowiskowe mogące wpływać na ograniczenia w życiu codziennym.

Metoda Bobath pomaga we wszechstronnym rozwoju między innymi tym niemowlętom, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrię ułożenia, albo urodziły się przedwcześnie i by dogonić rówieśników, potrzebują odpowiedniej stymulacji. Metodę Bobath stosuje się między innymi u wcześniaków oraz dzieci z wadami genetycznymi.

Jest ona również pomocna przy:

  • korygowaniu nieprawidłowości ortopedycznych,
  • neurologicznych,
  • ogólnorozwojowych.

Podstawą koncepcji jest zastosowanie odpowiednich technik i stymulacji, które umożliwią wyzwolenie kolejnych umiejętności istotnych w danym wieku rozwojowym.
Celem długoterminowym terapii jest wykorzystanie wszystkich możliwości i zdolności dziecka, na tyle na ile jest to możliwe (przy danej wadzie lub uszkodzeniu układu nerwowego), aby dziecko mogło w przyszłości osiągnąć niezależność.

W zajęciach terapeutycznych dzieci istotną rolę pełnią rodzice i opiekunowie dziecka. Ćwiczenia metodą NDT-Bobath odbywają się w obecności rodziców. Dzięki obecności rodziców w czasie terapii dziecka, zapewniamy mu poczucie bezpieczeństwa i miłości.

Ćwiczenia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka i kształtowanie prawidłowych wzorców. Są one jednak ograniczone w czasie, co nie daje pełnej możliwości utrwalenia efektów w trakcie terapii. Do tego potrzebne jest wielokrotne powtarzanie wspomagań w trakcie codziennych czynności takich jak opieka, pielęgnacja i zabawa z dzieckiem. Na tym właśnie polega rola rodziców. Każda czynność wykonywana z udziałem dziecka może działać terapeutycznie, jeśli jest wykonywana prawidłowo.

Dużą uwagę w metodzie NDT-Bobath przywiązuje się, obok ćwiczeń, do prawidłowego karmienia, ubierania, rozbierania, podnoszenia, noszenia i zabawy. Podczas tych czynności dziecko uczy się, doświadcza, reaguje i integruje zmysły.

Anna Taborska,

fizjoterapeuta dziecięcy