Psychoterapia rodzinna

Polecana jest szczególnie w sytuacji problemów wychowawczych lub psychologicznych dziecka (np. ADHD, zaburzenia odżywiania, uzależnienia). Jest ona okazją do zrozumienia przez rodziców, jak ich zachowanie może wpływać na postępowanie dziecka. Uczestnicy psychoterapii uczą się lepiej wyrażać swoje uczucia, okazywać sobie nawzajem wsparcie i bardziej efektywnie się komunikować. Terapia może zacząć się od spotkania z całą rodziną lub tylko z rodzicami, a potem ustalony jest harmonogram spotkań.