Grupy Terapeutyczne

Psychoterapię grupową można określić  rodzajem pewnego doświadczenia, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Uczestnikom grupy obniża się poczucie osamotnienia, wyobcowania, zagrożenia. Grupa udziela wsparcia oraz przekazuje niezbędne informacje zwrotne, które są bardzo istotne w procesie powrotu do zdrowia.

Terapeuta dba w grupie o bezpieczeństwo, przestrzeganie norm, pomaga w trudnościach z komunikacją, zachęca do  eksplorowania świata przeżyć i czasem dzieli się swoimi spostrzeżeniami, ale tak, by niczego nie narzucać z pozycji autorytetu.

Grupa terapeutyczna zazwyczaj liczy 8-10 osób. W naszym Centrum grupy terapeutyczne są tematyczne, m. in. grupa terapeutyczna DDA/DDD, grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych. Przed przyjęciem do grupy terapeutycznej zazwyczaj odbywa się konsultacja z psychoterapeutą, w celu upewnienia się do której grupy dana osoba powinna być zapisana.