Kiedy warto iść z dzieckiem do logopedy?

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego przyszłych sukcesów szkolnych. Dlatego istotne jest, aby z zaburzeniami mowy udać się do logopedy odpowiednio wcześnie. Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Do logopedy należy zwrócić się, gdy Twoje dziecko:

 • mówi mało lub wcale,
 • rozwój mowy zatrzymał się, lub nastąpił regres,
 • zniekształca poszczególne głoski lub zamienia je na inne,
 • mówi niewyraźnie,
 • ma ubogie słownictwo,
 • zacina się, jąka – jego mowa jest niepłynna,
 • ma problem z budowaniem komunikatów słownych, porozumiewa się głównie za pomocą gestów,
 • buduje wypowiedzi w sposób chaotyczny i niespójny,
 • jego rozwój jest opóźniony w stosunku do rówieśników,
 • ma problem z rozumieniem poleceń i komunikatów,
 • ma problem z czytaniem i pisaniem,
 • nie wybrało dominującej ręki,
 • ma problem z koncentracją uwagi,
 • jego pismo jest niewyraźne, ma problem z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego,
 • podczas mówienia wkłada język między zęby,
 • podczas czytania myli litery podobne (P-B, A-Y), przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania,
 • wydaje Ci się, że cały czas mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem.

W naszym Centrum każda terapia logopedyczna rozpoczyna się diagnozą logopedyczną. Po każdych zajęciach rodzic otrzymuje wskazówki i ćwiczenia do pracy w domu.

Wskazówki dla rodziców i opiekunów

 • Uważnie obserwuj, jak rozwija się Twoje dziecko;
 • Jeśli to tylko możliwe, postaraj się, aby dziecko było jak najdłużej karmione piersią. Jeśli to niemożliwe, karmienie butelką powinno trwać jak najkrócej;
 • Nie stosuj – albo przynajmniej nie stosuj zbyt długo za jednym razem – tzw. smoczka-gryzaczka (blokuje on ruchy języka);
 • Dużo mów do dziecka. Nie zdrabniaj, lecz używaj prostych słów. Mów krótkimi zdaniami. Dawaj okazje do powtórzeń wyrazów. Opowiadaj o codziennych czynnościach, używanych przedmiotach, o tym, co się dzieje wokół;
 • Czytaj dziecku książeczki dostosowane do jego wieku. Słuchaj piosenek przeznaczonych dla dzieci. Śpiewaj razem z nim. Powtarzaj i ucz się na pamięć krótkich wierszyków. Wspólnie oglądajcie bajki (bez scen przemocy). Rozmawiajcie o tym, co oglądaliście;
 • Gdy dziecko wypowie jakiś wyraz nieprawidłowo, wypowiedz go poprawnie, nawet kilka razy, ale nie zmuszaj do jego powtarzania;
 • Zachęcaj, aby dziecko patrzyło na Ciebie, kiedy mówisz. Mów wolno i wyraźnie. Dziecko wówczas zobaczy, jak układasz usta, gdy wymawiasz poszczególne głoski;
 • Naśladujcie odgłosy otoczenia, zwierząt, ptaków, instrumentów muzycznych;
 • Wyklaskujcie rytm piosenek, wierszyków;
 • Koniecznie usprawniajcie aparat mowy dziecka przez tzw. gimnastykę buzi i języka. Ćwiczenia te przyspieszają mowę u dzieci. Często można w ten sposób zlikwidować proste wady wymowy i poprawić dykcję. U młodszych dzieci wskazane są również ćwiczenia oddechowe.