Jąkanie

Jąkanie to jedna z częściej występujących wad wymowy. 

Jąkanie to – mówiąc najprościej – zaburzenie płynności mowy, które może mieć różny charakter. Może ustępować lub pogłębiać się.

Najczęściej są to:

 • występowanie jąkania u niektórych członków rodziny;
 • opóźnienie rozwoju mowy lub artykulacji;
 • obecność wielu sytuacji przynoszących stres emocjonalny (pierwszy zastrzyk, przestrach, odseparowanie od rodziców).

Niewiele możemy uczynić wobec czynników powodujących jąkanie, takich jak predyspozycje – przypadków jąkania w rodzinie, późny rozwój mowy lub artykulacji. Nie możemy także uchronić dziecka przed wszystkimi szokami i stresami codziennego życia. Możemy je tylko wspierać i pomagać mu w razie ich wystąpienia.

Warto wiedzieć:

 • wśród dzieci w wieku przedszkolnym jąkanie aż trzykrotnie częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt, a dysproporcja ta pogłębia się wraz z wiekiem
 • ryzyko pojawienia się po raz pierwszy jąkania drastycznie zmniejsza się wraz z wiekiem
 • jąkanie najczęściej ujawnia się i znika między 3. i 5. rokiem życia
 • tylko w 10% przypadków jąkanie pojawia się po raz pierwszy po ukończeniu 7 roku życia.

Kilka rad dla rodziców

 • mów tak, jak chciałbyś, aby mówiło twoje dziecko,
 • używaj takich słów i tak buduj zdania, aby dziecko Cię zrozumiało,
 • nie mów do dziecka w skomplikowany sposób. Dziecko może mieć duże problemy ze zrozumieniem,
 • słuchaj co dziecko chce powiedzieć, a nie jak,
 • staraj się nie nakłaniać dziecka do mówienia przy obcych,
 • staraj się nie przerywać wypowiedzi dziecka. Nie krytykuj go,
 • nie mów do dziecka, aby się nie jąkało,
 • nie mów za dziecko i nie odpowiadaj za nie na pytania. To powoduje zawstydzenie i niepewność,
 • staraj się nie mówić zbyt szybko,
 • spraw, aby rozmowa z dzieckiem była przyjemnością i zabawą,
 • niech dziecko mówi wtedy, kiedy chce, i ma możliwość swobodnej wypowiedzi,
 • jeśli dziecko walczy z wypowiedzeniem jakiegoś słowa, spróbuj takich metod:
  – wypowiedz spokojnie dane słowo, aby mogło kontynuować swoją wypowiedź,
  – wytłumacz, że każdy ma czasem kłopot z jakimś słowem, którego nie może wypowiedzieć, i że nie należy się tym przejmować,
  – odwróć jego uwagę od trudności w mówieniu,
 • Jeśli dziecko chodzi do przedszkola/szkoły, należy przekazać nauczycielowi zalecenia od terapeuty do pracy z dzieckiem,
 • Nie polecaj dziecku, aby powtórzyło, mówiło wolniej, pomyślało zanim powie lub też wzięło głębszy oddech.

Najlepszą rzeczą, którą można zrobić, jest zmniejszenie swojego niepokoju o niepłynność mowy dziecka. Wskazane jest, aby jedno z rodziców towarzyszyło dziecku podczas wizyt u rodziny, zabaw w domu lub poza domem. Obecność jednego z rodziców stwarza poczucie bezpieczeństwa. Dziecko mówi wtedy spontanicznie, bez zwracania uwagi na mowę. Czytanie małym dzieciom powoli i spokojnie także poprawia ich mówienie. Dziecko włącza się czasem w tok czytania, naśladując głosy zwierząt, maszyn lub dopowiada znane sobie słowa. W ten sposób nie zwraca się uwagi na sposób mówienia, a na treść wypowiedzi i pomaga w uzyskaniu płynności.

Należy pamiętać, że większe bezpieczeństwo daje dziecku zdecydowane postępowanie rodziców niż częste ustępstwa i okazywanie gniewu.