Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko czytało płynnie i ze zrozumieniem, a najlepiej  przed pójściem do pierwszej klasy. Obecnie coraz częściej dzieci w zerówce  mają trudności z opanowaniem nauki czytania, a co za tym idzie wzrasta w nich frustracja i niechęć do dalszej nauki.  Według prof. Cieszyńskiej „opanowanie sztuki czytania przed pójściem do pierwszej klasy ułatwia dziecku odnalezienie się w nowej, niełatwej dla niego sytuacji, pozwala na skupienie się na innych zadaniach i wyzwaniach, które postawi przed nim szkoła oraz wpływa na pozytywny obraz własnej osoby”.

              Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną została stworzona przez wspomnianą wyżej profesor Jagodę Cieszyńską. Głównym założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Nazwa pochodzi od wykorzystania podczas nauki pracy dwóch półkul mózgowych (mechanizmy symultaniczne – prawa półkula oraz sekwencyjne- lewa półkula). System tej metody oparty jest na trzech etapach przez które należy przejść z dzieckiem t.j: powtarzanie, rozumienie, nazywanie sylab. W związku z zastosowaniem przejrzystego i zróżnicowanego materiału do pracy z dzieckiem metoda ta pozwala również na rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, koncentracji uwagi czy umiejętności logicznego myślenia.

W jakim wieku warto zacząć naukę czytania?

Naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną można rozpocząć „w każdym wieku”. W tym przypadku nie mamy ograniczeń wiekowych, jednak czas rozpoczęcia nauki oraz jej forma powinna być uzależniona od funkcjonowania i możliwości danego dziecka.

Dla kogo?

Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla dzieci w normie rozwojowej, ale również i dla tych, które wykazują różnego rodzaju trudności tj.: opóźniony rozwój mowy czy obniżony poziom sprawności intelektualnej.

Aleksandra Skorupska