Strona Główna

Diagnoza i Terapia

Diagnoza spektrum autyzmu
Integracja Sensoryczna
Neurologopedia
Logopedia
Terapia psychologiczna
Fizjoterapia
Elektrostymulacja ENMOT
Terapia ręki

Trening przetwarzania słuchowego

Trening słuchowy TOMATIS
Trening Słuchowy JOHANSENA
Trening Słuchowy z elementami WARNKEGO
Trening Słuchowy NEUROFLOW

Zajęcia Grupowe

Trening Umiejętności Społecznych
Logorytmika
Zajęcia ortofoniczne
Trening Kontroli Złości
Wczesna nauka czytania metodą sylabową
Edukacja matematyczna Numicon