Strona Główna

Dzieci i Młodzież

Trening słuchowy TOMATIS®
Integracja Sensoryczna
Logopedia
Terapia psychologiczna
Fizjoterapia
Trening Słuchowy Johansena
Elektrostymulacja ENMOT
Terapia ręki

Zajęcia Grupowe

Trening Umiejętności Społecznych
Logorytmika
Zajęcia ortofoniczne
Trening Kontroli Złości
Wczesna nauka czytania metodą sylabową
Edukacja matematyczna Numicon