Strona Główna

Dzieci i Młodzież

Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne
Integracja Sensoryczna
Logopedia
Terapia psychologiczna
Fizjoterapia
Trening Słuchowy Johansena
Wady wymowy
Terapia ręki

Zajęcia Grupowe

Logorytmika
Zajęcia ortofoniczne
Trening Kontroli Złości
Wczesna nauka czytania metodą sylabową
Edukacja matematyczna Numicon
Trening Umiejętności Społecznych